Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1392

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem


Tekst ogłoszony: pdf D20071392.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2007-10-19
Data wydania: 2007-10-02
Data wejścia w życie: 2007-11-03
Data obowiązywania: 2007-11-03
Data uchylenia: 2011-07-22
Organ wydający: MIN. ŚRODOWISKA
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uchylone
Akty uchylające