Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  administracyjny podział kraju:
 
< powrót
 
1 - 100 z 530    Następne >Dz.U. 2016 poz. 1916

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego

Dz.U. 2015 poz. 2266

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego

Dz.U. 2013 poz. 594

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym

Dz.U. 2012 poz. 1390

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)

Dz.U. 2012 poz. 1389

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego

Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1727

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.

M.P. 2010 nr 48 poz. 654

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie wykazu gmin i powiatów wchodzących w skład województw

Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1386

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego

Dz.U. 2007 nr 19 poz. 115

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych

Dz.U. 2006 nr 214 poz. 1577

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego

Dz.U. 2006 nr 214 poz. 1576

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)

Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2086

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych

Dz.U. 2004 nr 98 poz. 998

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)

Dz.U. 2001 nr 62 poz. 630

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie zmiany granic województw małopolskiego i śląskiego.

M.P. 2001 nr 16 poz. 249

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2001 r. w sprawie oceny funkcjonowania zasadniczego podziału terytorialnego państwa.

M.P. 2001 nr 2 poz. 24

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2001 r. w sprawie oceny nowego zasadniczego podziału terytorialnego państwa.

Dz.U. 2000 nr 62 poz. 720

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2000 r. w sprawie określenia obszarów, na których występują szkodliwe uciążliwości dla środowiska.

Dz.U. 2000 nr 58 poz. 685

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS).

M.P. 1999 nr 35 poz. 534

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 listopada 1999 r. sygn. akt K. 13/99.

Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1148

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu powiatowych zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności i ich właściwości miejscowej.

Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1147

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych powiatowych służb, inspekcji i straży, których kierownicy są właściwi do wykonywania zadań dla powiatu sąsiedniego, na którego obszarze przed dniem 1 stycznia 1999 r. nie było siedzib odpowiednich rejonowych jednostek organizacyjnych, oraz obszaru ich działania.

Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1126

Ustawa z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa.

Dz.U. 1998 nr 157 poz. 1031

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.

Dz.U. 1998 nr 133 poz. 872

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

Dz.U. 1998 nr 114 poz. 743

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 sierpnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach: białostockim, bielskim, ciechanowskim, częstochowskim, katowickim, kieleckim, krośnieńskim, łomżyńskim, nowosądeckim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, przemyskim, siedleckim, sieradzkim, suwalskim, rzeszowskim, tarnowskim i zielonogórskim.

Dz.U. 1998 nr 109 poz. 688

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 1998 r. w sprawie podziału powiatów i województw na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Dz.U. 1998 nr 103 poz. 652

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów.

Dz.U. 1998 nr 96 poz. 603

Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa.

Dz.U. 1998 nr 38 poz. 218

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia gmin wchodzących w skład województw.

M.P. 1998 nr 27 poz. 388

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

M.P. 1998 nr 27 poz. 387

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie trybu pracy wojewódzkich komisarzy wyborczych i zastępców wojewódzkich komisarzy wyborczych oraz wytycznych do realizacji ich zadań.

M.P. 1998 nr 10 poz. 182

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 1998 r. w sprawie trybu prac nad reformą administracji publicznej i zasad jej wdrażania.

Dz.U. 1997 nr 116 poz. 742

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 1997 r. w sprawie utworzenia gminy, ustalenia granic, nazw i siedzib władz niektórych gmin oraz zmiany granic niektórych miast w województwach: białostockim, bydgoskim, ciechanowskim, elbląskim, gdańskim, jeleniogórskim, katowickim, kieleckim, konińskim, krośnieńskim, lubelskim, nowosądeckim, opolskim, pilskim, poznańskim, przemyskim, rzeszowskim, siedleckim, suwalskim, tarnobrzeskim i zamojskim.

Dz.U. 1996 nr 130 poz. 612

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1996 r. w sprawie określenia miast oraz gmin wchodzących w skład województw.

M.P. 1996 nr 25 poz. 258

Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 1996 r. w sprawie polityki regionalnej państwa.

M.P. 1996 nr 21 poz. 245

Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 21 marca 1996 r. w sprawie ustalenia i zmiany nazw niektórych miejscowości w województwach: białostockim, ciechanowskim, kaliskim, opolskim, ostrołęckim, przemyskim, radomskim, siedleckim, suwalskim i zamojskim oraz obiektu fizjograficznego w województwie bielskim.

Dz.U. 1996 nr 17 poz. 85

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin.

Dz.U. 1995 nr 153 poz. 779

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zmiany granic, nazw oraz siedzib niektórych gmin.

Dz.U. 1995 nr 153 poz. 778

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie zmiany granic, nazw oraz siedzib władz gmin w niektórych województwach.

Dz.U. 1995 nr 132 poz. 642

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1995 r. w sprawie trybu udostępniania prasie informacji oraz organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej.

Dz.U. 1995 nr 124 poz. 601

Ustawa z dnia 29 września 1995 r. o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz niektórych innych ustaw.

M.P. 1995 nr 66 poz. 744

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 1995 r. w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych prokuratur rejonowych.

M.P. 1995 nr 48 poz. 551

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 1995 r. w sprawie uchylenia zarządzenia o utworzeniu ośrodków zamiejscowych prokuratur wojewódzkich w Warszawie, Białymstoku, Lublinie, Łodzi, Poznaniu i Rzeszowie.

M.P. 1995 nr 43 poz. 500

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych prokuratur rejonowych.

M.P. 1995 nr 42 poz. 491

Zarządzenie Prezesa Urzędu Antymonopolowego z dnia 27 lipca 1995 r. w sprawie utworzenia delegatur Urzędu Antymonopolowego oraz określenia ich siedzib, właściwości terytorialnej i rzeczowej.

M.P. 1995 nr 15 poz. 185

Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 13 marca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia okręgowych i obwodowych urzędów probierczych, a także określenia ich obszaru działania i siedzib.

M.P. 1995 nr 15 poz. 184

Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 10 marca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia okręgowych i obwodowych urzędów miar, a także określenia ich obszaru działania i siedzib.

M.P. 1995 nr 15 poz. 183

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych prokuratur rejonowych.

M.P. 1995 nr 12 poz. 152

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 1995 r. w sprawie ustalenia wzoru protokołu wyników wyborów w okręgu wyborczym, stosowanego w wyborach do rad gmin przeprowadzanych na skutek zmian w podziale terytorialnym państwa.

M.P. 1995 nr 9 poz. 123

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych prokuratur rejonowych.

Dz.U. 1995 nr 2 poz. 5

Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o spisie ludności i mieszkań w 1995 r.

Dz.U. 1994 nr 140 poz. 796

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania prokuratur wojewódzkich i rejonowych.

Dz.U. 1994 nr 132 poz. 671

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1994 r. w sprawie utworzenia i znoszenia gmin, ustalenia ich granic, nazw i siedzib władz w niektórych województwach oraz nadania niektórym gminom statusu miasta.

Dz.U. 1994 nr 72 poz. 314

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie zmiany granic niektórych gmin.

Dz.U. 1994 nr 65 poz. 284

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 26 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów rejonowych.

Dz.U. 1994 nr 65 poz. 283

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach wojewódzkich i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

Dz.U. 1994 nr 55 poz. 231

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania prokuratur wojewódzkich i rejonowych.

M.P. 1994 nr 53 poz. 446

Deklaracja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 1994 r. w sprawie obszaru "Zielone Płuca Polski".

M.P. 1994 nr 51 poz. 437

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych prokuratur rejonowych.

Dz.U. 1994 nr 51 poz. 205

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1994 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin oraz do Rady miasta stołecznego Warszawy.

Dz.U. 1994 nr 48 poz. 195

Ustawa z dnia 25 marca 1994 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

M.P. 1994 nr 24 poz. 202

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 kwietnia 1994 r. w sprawie wzorów pieczęci terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych.

M.P. 1994 nr 24 poz. 200

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 kwietnia 1994 r. w sprawie trybu działania wojewódzkich komisarzy wyborczych.

M.P. 1994 nr 19 poz. 147

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 1994 r. w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych prokuratur rejonowych.

M.P. 1994 nr 6 poz. 57

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 stycznia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych prokuratur rejonowych.

Dz.U. 1993 nr 129 poz.607

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach wojewódzkich i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

Dz.U. 1993 nr 129 poz. 606

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

Dz.U. 1993 nr 123 poz. 554

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1993 r. w sprawie zmiany granic, nazw oraz siedzib niektórych gmin.

Dz.U. 1993 nr 56 poz. 262

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 1993 r. w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych w Warszawie, Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie i Wrocławiu oraz ustalenia ich siedzib i terytorialnego zakresu działania.

M.P. 1993 nr 54 poz. 505

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych prokuratur rejonowych.

M.P. 1993 nr 44 poz. 436

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych prokuratur rejonowych.

Dz.U. 1993 nr 31 poz. 144

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 kwietnia 1993 r. w sprawie określenia terytorialnego zakresu działania oraz siedzib inspektorów farmaceutycznych.

M.P. 1993 nr 21 poz. 228

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych prokuratur rejonowych.

Dz.U. 1993 nr 16 poz. 76

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania prokuratur wojewódzkich i rejonowych.

Dz.U. 1993 nr 16 poz. 75

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

Dz.U. 1993 nr 16 poz. 74

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lutego 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach wojewódzkich i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

Dz.U. 1993 nr 16 poz. 73

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lutego 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej.

M.P. 1993 nr 14 poz. 94

Zarządzenie Komendanta Głównego Policji z dnia 21 stycznia 1993 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komend rejonowych Policji.

M.P. 1993 nr 4 poz. 15

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 stycznia 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych prokuratur rejonowych.

Dz.U. 1992 nr 100 poz. 501

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, zmiany granic i ustalenia siedzib niektórych gmin w województwach: warszawskim, białostockim, bielskim, częstochowskim, katowickim, kieleckim, leszczyńskim, lubelskim, łomżyńskim, nowosądeckim, olsztyńskim, opolskim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, skierniewickim, suwalskim, szczecińskim, tarnobrzeskim, toruńskim, włocławskim, zamojskim i zielonogórskim oraz nadania niektórym gminom statusu miasta.

Dz.U. 1992 nr 100 poz. 500

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie utworzenia, zmiany granic i ustalenia siedzib gmin w niektórych województwach oraz nadania gminie statusu miasta.

Dz.U. 1992 nr 94 poz. 463

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb i trybu postępowania.

Dz.U. 1992 nr 73 poz. 365

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

Dz.U. 1992 nr 69 poz. 349

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 sierpnia 1992 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania komend rejonowych Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U. 1992 nr 67 poz. 339

Rozporządzenie Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów rejonowych.

Dz.U. 1992 nr 64 poz. 328

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 sierpnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach wojewódzkich i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

Dz.U. 1992 nr 64 poz. 327

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 sierpnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania prokuratur wojewódzkich i rejonowych.

Dz.U. 1992 nr 58 poz. 291

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lipca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

Dz.U. 1992 nr 54 poz. 260

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1992 r. w sprawie zmiany granic niektórych gmin w województwach: chełmskim, katowickim, krośnieńskim, pilskim, skierniewickim, słupskim i tarnowskim.

M.P. 1992 nr 28 poz. 197

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych prokuratur rejonowych.

Dz.U. 1992 nr 25 poz. 110

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania prokuratur wojewódzkich i rejonowych.

Dz.U. 1992 nr 12 poz. 44

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, zmiany granic i ustalenia siedzib niektórych gmin w województwach: warszawskim, białostockim, bielskim, częstochowskim, katowickim, kieleckim, leszczyńskim, lubelskim, łomżyńskim, nowosądeckim, olsztyńskim, opolskim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, skierniewickim, suwalskim, szczecińskim, tarnobrzeskim, toruńskim, włocławskim, zamojskim i zielonogórskim oraz nadania niektórym gminom statusu miasta.

M.P. 1992 nr 9 poz. 64

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 1992 r. w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych prokuratur wojewódzkich w Warszawie, Białymstoku, Lublinie, Łodzi, Poznaniu i Rzeszowie.

Dz.U. 1991 nr 119 poz. 523

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

Dz.U. 1991 nr 115 poz. 497

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1991 r. w sprawie utworzenia, zmiany granic i ustalenia siedzib niektórych gmin w województwach: warszawskim, białostockim, bielskim, częstochowskim, katowickim, kieleckim, leszczyńskim, lubelskim, łomżyńskim, nowosądeckim, olsztyńskim, opolskim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, skierniewickim, suwalskim, szczecińskim, tarnobrzeskim, toruńskim, włocławskim, zamojskim i zielonogórskim oraz nadania niektórym gminom statusu miasta.

Dz.U. 1991 nr 77 poz. 343

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 sierpnia 1991 r. w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach wojewódzkich i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

Dz.U. 1991 nr 77 poz. 342

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 sierpnia 1991 r. w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

Dz.U. 1991 nr 69 poz. 301

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 lipca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania prokuratur wojewódzkich i rejonowych.

M.P. 1991 nr 28 poz. 203

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 sierpnia 1991 r. w sprawie utworzenia w Chełmie Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Wojewódzkiej w Lublinie.

Dz.U. 1991 nr 28 poz. 121

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, zniesienia, zmiany granic, nazw i ustalenia siedzib niektórych gmin w województwach: bielskim, bydgoskim, elbląskim, gdańskim, katowickim, kieleckim, krośnieńskim, nowosądeckim i siedleckim oraz nadania statusu miasta.

1 - 100 z 530    Następne >
< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP