Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  agencje celne:
 
< powrót
 
Dz.U. 2017 poz. 350

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpisu na listę agentów celnych

Dz.U. 2016 poz. 2276

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego

Dz.U. 2016 poz. 1039

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego

Dz.U. 2015 poz. 1088

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego

Dz.U. 2014 poz. 1702

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wpisu na listę agentów celnych

Dz.U. 2013 poz. 76

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych

Dz.U. 2011 nr 257 poz. 1540

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych

Dz.U. 2011 nr 23 poz. 121

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów

Dz.U. 2010 nr 18 poz. 101

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych

Dz.U. 2009 nr 13 poz. 71

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego

Dz.U. 2005 nr 139 poz. 1165

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego

Dz.U. 2004 nr 255 poz. 2559

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2004 r. w sprawie warunków wykonywania czynności kontroli celnej

Dz.U. 2004 nr 117 poz. 1223

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych

Dz.U. 2004 nr 84 poz. 782

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego

Dz.U. 2004 nr 82 poz. 748

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie egzaminu uzupełniającego dla agentów celnych

Dz.U. 2003 nr 182 poz. 1782

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie agencji celnych i agentów celnych

Dz.U. 2003 nr 175 poz. 1697

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2003 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego

Dz.U. 2003 nr 146 poz. 1417

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie agencji celnych i agentów celnych

Dz.U. 2003 nr 116 poz. 1097

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie agencji celnych i agentów celnych

Dz.U. 2003 nr 101 poz. 934

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedur uproszczonych

Dz.U. 2002 nr 43 poz. 390

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie agencji celnych i agentów celnych.

Dz.U. 2002 nr 5 poz. 48

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie procedur uproszczonych.

Dz.U. 2001 nr 19 poz. 232

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2001 r. w sprawie agencji celnych i agentów celnych.

Dz.U. 2000 nr 66 poz. 795

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie agencji celnych i agentów celnych.

Dz.U. 1999 nr 80 poz. 909

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 1999 r. w sprawie warunków wykonywania czynności kontroli celnej.

Dz.U. 1999 nr 69 poz. 767

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie agencji celnych i agentów celnych.

Dz.U. 1997 nr 154 poz. 1008

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 1997 r. w sprawie agencji celnych i agentów celnych.

M.P. 1997 nr 76 poz. 719

Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 7 października 1997 r. w sprawie egzaminu uzupełniającego dla osób posiadających uprawnienia do wykonywania czynności agenta celnego, składu komisji egzaminacyjnej, opłaty za przeprowadzenie egzaminu i wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej.

Dz.U. 1996 nr 132 poz. 623

Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 12 listopada 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i wysokości zabezpieczenia na pokrycie roszczeń z tytułu odpowiedzialności za czynności agencji celnej.

Dz.U. 1924 nr 111 poz. 991

Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 11 grudnia 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianie "taksy opłat za roboty fizyczne", pobieranych przez ajencje celne polskich kolei państwowych.

Dz.U. 1924 nr 110 poz. 989

Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 11 grudnia 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianie "taksy komisowego" pobieranego przez ajencje celne kolei państwowych.

Dz.U. 1924 nr 63 poz. 625

Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 17 lipca 1924 r. o zmianie "taksy opłat" pobieranych przez ajencje celne polskich kolei państwowych za roboty fizyczne.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP