Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  fundusz alimentacyjny:
 
< powrót
 
Dz.U. 2016 poz. 1518

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych

Dz.U. 2015 poz. 859

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Dz.U. 2015 poz. 114

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych

Dz.U. 2013 poz. 1456

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych

Dz.U. 2011 nr 298 poz. 1770

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Dz.U. 2010 nr 123 poz. 836

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Dz.U. 2010 nr 118 poz. 798

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych do realizacji zadań w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego w urzędach administracji publicznej

Dz.U. 2009 nr 1 poz. 7

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Dz.U. 2008 nr 136 poz. 855

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Dz.U. 2008 nr 134 poz. 850

Ustawa z dnia 27 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Dz.U. 2004 nr 192 poz. 1963

Ustawa z dnia 30 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2255

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Dz.U. 2003 nr 83 poz. 759

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz ustawy o funduszu alimentacyjnym

Dz.U. 2003 nr 7 poz. 79

Ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Dz.U. 2002 nr 47 poz. 443

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wzoru oświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1791

Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o funduszu alimentacyjnym, ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych i ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Dz.U. 2000 nr 29 poz. 368

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 2000 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wzoru oświadczenia o dochodach rodziny osoby ubiegającej się o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wzorów innych oświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dz.U. 1999 nr 90 poz. 1000

Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o zmianie ustawy o funduszu alimentacyjnym.

M.P. 1998 nr 30 poz. 413

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie systemu alimentacyjnego.

Dz.U. 1991 nr 45 poz. 200

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 kwietnia 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym.

Dz.U. 1990 nr 90 poz. 528

Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o zmianie ustawy o funduszu alimentacyjnym.

Dz.U. 1989 nr 35 poz. 191

Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie ustawy o funduszu alimentacyjnym.

Dz.U. 1989 nr 6 poz. 35

Ustawa z dnia 15 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych.

M.P. 1988 nr 6 poz. 60

Uchwała Pełnego Składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1987 r. w sprawie wytycznych w zakresie wykładni prawa i praktyki sądowej w sprawach o alimenty.

Dz.U. 1988 nr 3 poz. 28

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 lutego 1988 r. w sprawie wysokości dochodu uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wysokości tych świadczeń.

Dz.U. 1987 nr 10 poz. 67

Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30 marca 1987 r. w sprawie wysokości dochodu uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wysokości tych świadczeń.

Dz.U. 1986 nr 9 poz. 52

Rozporządzenie Ministrów Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Sprawiedliwości z dnia 6 marca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dz.U. 1986 nr 9 poz. 51

Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 6 marca 1986 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

M.P. 1986 nr 7 poz. 46

Uchwała nr 22 Rady Ministrów z dnia 6 marca 1986 r. w sprawie częściowego uwzględnienia wzrostu wydatków z tytułu podwyżek cen niektórym osobom pobierającym świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Dz.U. 1984 nr 3 poz. 13

Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. o zmianie ustawy o funduszu alimentacyjnym.

Dz.U. 1983 nr 10 poz. 54

Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 17 lutego 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym.

Dz.U. 1982 nr 33 poz. 219

Ustawa z dnia 9 października 1982 r. o zmianie ustawy o funduszu alimentacyjnym.

Dz.U. 1978 nr 17 poz. 79

Rozporządzenie Ministrów Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Sprawiedliwości z dnia 26 czerwca 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dz.U. 1976 nr 40 poz. 240

Rozporządzenie Ministrów Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dz.U. 1974 nr 49 poz. 309

Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 4 grudnia 1974 r. w sprawie wysokości opłat na pokrycie kosztów związanych z działalnością funduszu alimentacyjnego.

Dz.U. 1974 nr 49 poz. 308

Rozporządzenie Ministrów Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 1974 r. w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dz.U. 1974 nr 27 poz. 157

Ustawa z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP