Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  godło i barwy państwa:
 
< powrót
 
Dz.U. 2017 poz. 1338

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru łańcucha z wizerunkiem orła i sposobu jego noszenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego

Dz.U. 2016 poz. 1948

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Dz.U. 2016 poz. 625

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych

Dz.U. 2016 poz. 253

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru łańcucha z wizerunkiem orła i sposobu jego noszenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego

Dz.U. 2015 poz. 1863

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.U. 2013 poz. 1268

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.U. 2012 poz. 490

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych oraz ustawy o sporcie

Dz.U. 2012 poz. 237

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.U. 2011 nr 85 poz. 463

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie wzoru flagi oraz oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych Straży Granicznej

Dz.U. 2010 nr 143 poz. 967

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie sztandaru jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

Dz.U. 2010 nr 61 poz. 376

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

M.P. 2010 nr 59 poz. 776

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie uczczenia pamięci żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego

Dz.U. 2010 nr 58 poz. 368

Rozporządzenie Marszałka Sejmu Wykonującego Obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

M.P. 2010 nr 24 poz. 223

Uchwała Nr 54 Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uczczenia pamięci ofiar tragicznego wypadku lotniczego pod Smoleńskiem

M.P. 2010 nr 21 poz. 197

Oświadczenie Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie uczczenia pamięci Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego i członków Jego delegacji - ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem

M.P. 2010 nr 20 poz. 196

Uchwała Nr 50 Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2010 r. w sprawie uczczenia pamięci ofiar tragicznego wypadku lotniczego pod Smoleńskiem

Dz.U. 2010 nr 18 poz. 96

Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych

Dz.U. 2009 nr 154 poz. 1230

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.U. 2009 nr 59 poz. 487

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.U. 2008 nr 109 poz. 700

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie flagi oraz oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych Policji

Dz.U. 2008 nr 12 poz. 77

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

M.P. 2008 nr 7 poz. 82

Uchwała Nr 9 Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie uczczenia pamięci ofiar tragicznego wypadku lotniczego pod Mirosławcem

Dz.U. 2007 nr 132 poz. 914

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.U. 2006 nr 212 poz. 1558

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.U. 2006 nr 14 poz. 102

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2006 r. w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.U. 2005 nr 235 poz. 2000

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych

Dz.U. 2005 nr 235 poz. 1998

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2005 r. w sprawie wzorów flag dla statków morskich na oznaczenie pełnionej specjalnej służby państwowej oraz okoliczności i warunków ich podnoszenia

Dz.U. 2005 nr 172 poz. 1439

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.U. 2005 nr 128 poz. 1067

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie opuszczenia flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.U. 2005 nr 84 poz. 724

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie flagi oraz oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych Policji

Dz.U. 2005 nr 54 poz. 482

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2005 r. w sprawie opuszczenia flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.U. 2005 nr 1 poz. 1

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie opuszczenia flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.U. 2004 nr 49 poz. 467

Ustawa z dnia 20 lutego 2004 r. o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.U. 2004 nr 41 poz. 385

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie opuszczenia flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.U. 2002 nr 54 poz. 474

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wzoru flagi oraz oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych Straży Granicznej.

M.P. 2002 nr 38 poz. 603

Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie określenia wzoru flagi służbowej i sposobu oznakowania statków inspekcyjnych urzędów żeglugi śródlądowej.

Dz.U. 2002 nr 34 poz. 324

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad podnoszenia flagi państwowej z godłem Rzeczypospolitej Polskiej przez polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne oraz inne oficjalne przedstawicielstwa i misje za granicą.

Dz.U. 2001 nr 98 poz. 1072

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie opuszczenia flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U. 1999 nr 82 poz. 928

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej.

Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1126

Ustawa z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa.

Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r.

M.P. 1997 nr 42 poz. 423

Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 1997 r. w sprawie opuszczenia flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P. 1996 nr 14 poz. 178

Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 stycznia 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustalenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.U. 1993 nr 34 poz. 154

Ustawa z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U. 1992 nr 62 poz. 309

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lipca 1992 r. w sprawie określenia wzoru oraz trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej.

M.P. 1992 nr 5 poz. 29

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 1991 r. w sprawie wzoru flagi Straży Granicznej, okoliczności i warunków jej podnoszenia oraz sposobu oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych Straży Granicznej, a także znaków rozpoznawczych używanych przez nie w nocy.

Dz.U. 1991 nr 33 poz. 139

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.

Dz.U. 1990 nr 73 poz. 436

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.

M.P. 1990 nr 39 poz. 306

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 1990 r. w sprawie ochrony nazwy państwa polskiego.

Dz.U. 1990 nr 34 poz. 199

Ustawa z dnia 18 maja 1990 r. o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz innych ustaw.

Dz.U. 1990 nr 10 poz. 60

Ustawa z dnia 9 lutego 1990 r. o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U. 1986 nr 22 poz. 112

Obwieszczenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 29 kwietnia 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 1 grudnia 1961 r. - Kodeks morski.

Dz.U. 1986 nr 12 poz. 71

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1986 r. o zmianie ustawy - Kodeks morski.

Dz.U. 1985 nr 23 poz. 100

Ustawa z dnia 10 maja 1985 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach.

Dz.U. 1983 nr 39 poz. 175

Ustawa z dnia 20 lipca 1983 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dz.U. 1982 nr 11 poz. 83

Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dz.U. 1980 nr 22 poz. 81

Ustawa z dnia 8 października 1980 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dz.U. 1980 nr 7 poz. 18

Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dz.U. 1978 nr 16 poz. 72

Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 30 maja 1978 r. w sprawie stosowania przez jednostki pływające Marynarki Wojennej, Wojsk Ochrony Pogranicza i Milicji Obywatelskiej międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu.

Dz.U. 1977 nr 9 poz. 35

Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Włoską podpisana w Rzymie dnia 9 listopada 1973 r.

Dz.U. 1977 nr 8 poz. 31

Dekret z dnia 12 marca 1977 r. o zmianie ustawy Kodeks morski.

Dz.U. 1976 nr 7 poz. 36

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Państwa z dnia 16 lutego 1976 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalonej przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r.

Dz.U. 1974 nr 22 poz. 132

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.

Dz.U. 1973 nr 47 poz. 281

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.

Dz.U. 1973 nr 47 poz. 275

Ustawa z dnia 22 listopada 1973 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P. 1973 nr 13 poz. 78

Uchwała Rady Państwa z dnia 8 marca 1973 r. w sprawie zasad obchodów ogólnokrajowych i lokalnych uroczystości państwowych.

Dz.U. 1971 nr 13 poz. 128

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.

Dz.U. 1970 nr 13 poz. 116

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.

M.P. 1967 nr 8 poz. 46

Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 4 stycznia 1967 r. w sprawie określenia wzorów flag dla statków morskich pełniących specjalną służbę państwową

M.P. 1963 nr 61 poz. 313

Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 31 lipca 1963 r. w sprawie emblematu, flagi i proporca Polskich Linii Lotniczych "Lot".

Dz.U. 1962 nr 65 poz. 322

Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 5 grudnia 1962 r. w sprawie zwolnienia niektórych statków od obowiązku podnoszenia bandery polskiej.

Dz.U. 1961 nr 58 poz. 318

Ustawa z dnia 1 grudnia 1961 r. Kodeks morski.

Dz.U. 1959 nr 71 poz. 447

Ustawa z dnia 10 grudnia 1959 r. o zmianie dekretu z dnia 9 listopada 1955 r. o znakach Sił Zbrojnych.

Dz.U. 1957 nr 10 poz. 42

Dekret z dnia 1 lutego 1957 r. w sprawie zmiany dekretu o godle i barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz o pieczęciach państwowych.

Dz.U. 1956 nr 7 poz. 43

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1956 r. o sprostowania błędu w dekrecie z dnia 7 grudnia 1955 r. o godle i barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz o pieczęciach państwowych.

Dz.U. 1955 nr 47 poz. 316

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.

Dz.U. 1955 nr 47 poz. 315

Dekret z dnia 9 listopada 1955 r. o znakach Sił Zbrojnych.

Dz.U. 1955 nr 47 poz. 314

Dekret z dnia 7 grudnia 1955 r. o godle i barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz o pieczęciach państwowych.

M.P. 1953 nr 75 poz. 901

Zarządzenie Ministra Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 31 lipca 1953 r. w sprawie sposobu używania bandery oraz znaków rozpoznawczych przez jednostki pływające Wojsk Ochrony Pogranicza.

Dz.U. 1953 nr 23 poz. 94

Dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r. o banderze jednostek pływających Wojsk Ochrony Pogranicza.

Dz.U. 1952 nr 33 poz. 232

Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r.

Dz.U. 1939 nr 75 poz. 505

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1939 r. o oznakach urzędów i organów pomocniczych i wykonawczych w dziale Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.U. 1939 nr 2 poz. 8

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 1938 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach.

Dz.U. 1937 nr 17 poz. 111

Ustawa z dnia 3 marca 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach.

M.P. 1934 nr 82 poz. 122

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1934 r. o stroju urzędowym członków Trybunału Kompetencyjnego.

Dz.U. 1933 nr 80 poz. 576

Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 23 września 1933 r. o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego wartości 15 gr z godłem Państwa.

Dz.U. 1933 nr 29 poz. 246

Ustawa z dnia 14 marca 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach.

Dz.U. 1930 nr 80 poz. 629

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1930 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach.

Dz.U. 1930 nr 17 poz. 129

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 marca 1930 r. w sprawie flag i innych znaków wojskowych.

Dz.U. 1930 nr 17 poz. 128

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 lutego 1930 r. w sprawie wymiarów i sposobu umieszczania bandery i flagi na statkach i łodziach zarządu rzecznego.

Dz.U. 1927 nr 115 poz. 980

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach.

Dz.U. 1919 nr 69 poz. 416

Ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 r. o godłach i barwach Rzeczypospolitej Polskiej.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP