Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji:
 
< powrót
 
1 - 100 z 137    Następne >Dz.U. 2017 poz. 1414

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radiofonii i telewizji

M.P. 2017 poz. 758

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

M.P. 2017 poz. 657

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2016 roku

Dz.U. 2016 poz. 2210

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2016 r. sygn. akt K 13/16

Dz.U. 2016 poz. 1511

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach urzędów państwowych

M.P. 2016 poz. 933

Postanowienie nr 1131.13.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2016 r. o powołaniu członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

M.P. 2016 poz. 769

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

M.P. 2016 poz. 736

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

M.P. 2016 poz. 735

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

M.P. 2016 poz. 602

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2015 roku

M.P. 2016 poz. 512

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.U. 2015 poz. 2034

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez spółki publicznej radiofonii i telewizji dokumentacji w oparciu o zasady rachunkowości oraz sposobu sporządzania sprawozdań składanych przez zarządy tych spółek Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji

Dz.U. 2015 poz. 1096

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli

M.P. 2015 poz. 645

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2014 roku

M.P. 2015 poz. 579

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Dz.U. 2014 poz. 1204

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłatach abonamentowych

M.P. 2014 poz. 886

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2014 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

M.P. 2014 poz. 584

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2013 roku

M.P. 2013 poz. 583

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2012 roku

M.P. 2013 poz. 446

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Dz.U. 2012 poz. 1315

Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Dz.U. 2012 poz. 1209

Ustawa z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

M.P. 2012 poz. 589

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

M.P. 2012 poz. 573

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2011 roku

Dz.U. 2012 poz. 429

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez spółki publicznej radiofonii i telewizji dokumentacji w oparciu o zasady rachunkowości oraz sposobu sporządzania sprawozdań składanych przez zarządy tych spółek Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji

Dz.U. 2012 poz. 82

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli

Dz.U. 2011 nr 160 poz. 963

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lipca 2011 r. sygn. akt P 9/09

M.P. 2011 nr 67 poz. 669

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 lipca 2011 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

M.P. 2011 nr 67 poz. 668

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 lipca 2011 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

M.P. 2011 nr 61 poz. 583

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2010 roku

M.P. 2011 nr 57 poz. 570

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

M.P. 2010 nr 56 poz. 760

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

M.P. 2010 nr 53 poz. 728

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2010 r. nr 1131-24-2010 o powołaniu członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

M.P. 2010 nr 53 poz. 720

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

M.P. 2010 nr 44 poz. 624

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie wygaśnięcia kadencji wszystkich członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

M.P. 2010 nr 43 poz. 612

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2009 roku

M.P. 2010 nr 42 poz. 601

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

M.P. 2009 nr 59 poz. 794

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2009 r. w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2008 roku

M.P. 2009 nr 50 poz. 716

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Dz.U. 2008 nr 84 poz. 515

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez spółki publicznej radiofonii i telewizji dokumentacji w oparciu o zasady rachunkowości oraz sposobu sporządzania sprawozdań składanych przez zarządy tych spółek Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji

M.P. 2008 nr 51 poz. 454

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2007 roku

M.P. 2008 nr 50 poz. 437

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

M.P. 2007 nr 43 poz. 494

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

M.P. 2007 nr 42 poz. 463

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2006 roku

Dz.U. 2006 nr 83 poz. 574

Ustawa z dnia 25 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

M.P. 2006 nr 51 poz. 549

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności

Dz.U. 2006 nr 51 poz. 377

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 marca 2006 r. sygn. akt K 4/06

M.P. 2006 nr 36 poz. 391

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

M.P. 2006 nr 9 poz. 115

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie powołania członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Dz.U. 2005 nr 85 poz. 728

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych

M.P. 2005 nr 57 poz. 783

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 września 2005 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

M.P. 2005 nr 48 poz. 658

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2005 r. nr 113-13-05 o powołaniu członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

M.P. 2005 nr 41 poz. 549

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2005 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności

M.P. 2005 nr 34 poz. 468

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

M.P. 2005 nr 33 poz. 463

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 maja 2005 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych

M.P. 2005 nr 29 poz. 397

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2005 r. w sprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

M.P. 2005 nr 29 poz. 396

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2005 r. w sprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

M.P. 2005 nr 16 poz. 269

Zarządzenie Nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do Spraw Dostępu Szerokopasmowego do Internetu

M.P. 2005 nr 6 poz. 81

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2005 r. nr 113-6-05 o powołaniu członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

M.P. 2005 nr 6 poz. 80

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2005 r. nr 113-5-05 o odwołaniu członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2092

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 września 2004 r. sygn. akt K 2/03

Dz.U. 2004 nr 148 poz. 1566

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie uzupełnienia opisu zasad prowadzenia dokumentacji związanej z polityką rachunkowości w spółkach radiofonii i telewizji publicznej oraz określenia sposobu sporządzenia sprawozdań kwartalnych i rocznych składanych Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji przez spółki radiofonii i telewizji publicznej

Dz.U. 2004 nr 91 poz. 874

Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

M.P. 2004 nr 49 poz. 836

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

M.P. 2004 nr 42 poz. 716

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2004 r. w sprawie odwołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

M.P. 2004 nr 29 poz. 485

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

M.P. 2004 nr 29 poz. 484

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie sprawozdania Krajowej rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności

M.P. 2004 nr 24 poz. 411

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie zlecenia Najwyższej Izbie Kontroli przeprowadzenia kontroli działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w zakresie dotyczącym prowadzonych w latach 2001-2003 postępowań koncesyjnych w sprawach rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych

M.P. 2003 nr 39 poz. 565

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

M.P. 2003 nr 34 poz. 435

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej polskiej z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności za 2002 r.

M.P. 2003 nr 25 poz. 355

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2003 r. nr 113-9-03 o powołaniu członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

M.P. 2003 nr 25 poz. 351

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

M.P. 2003 nr 20 poz. 296

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2075

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie zasad wynagradzania oraz wymogów kwalifikacyjnych pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

M.P. 2002 nr 25 poz. 408

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności za 2001 r.

Dz.U. 2001 nr 124 poz. 1360

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 września 2001 r. w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych.

Dz.U. 2001 nr 86 poz. 953

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach urzędów państwowych.

M.P. 2001 nr 24 poz. 415

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2001 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznej działalności.

M.P. 2001 nr 16 poz. 255

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2001 r. nr 113-4-01 o powołaniu członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

M.P. 2001 nr 14 poz. 221

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

M.P. 2001 nr 14 poz. 220

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie nierównoprawnego traktowania nadawców radiowych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji w związku z realizacją koncesji radiowych.

M.P. 2001 nr 12 poz. 188

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2001 r. w sprawie wyboru członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Dz.U. 2000 nr 81 poz. 919

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych.

Dz.U. 2000 nr 17 poz. 226

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 3 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych.

Dz.U. 1999 nr 45 poz. 441

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania oraz wymogów kwalifikacyjnych pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

M.P. 1999 nr 41 poz. 621

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 1999 r. w sprawie transmisji w Polskim Radiu - Spółka Akcyjna obrad plenarnych Sejmu.

M.P. 1999 nr 23 poz. 330

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 1999 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznej działalności

M.P. 1999 nr 15 poz. 196

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 1999 r. w sprawie powołania członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Dz.U. 1998 nr 73 poz. 463

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 1998 r. w sprawie zasad wynagradzania oraz wymogów kwalifikacyjnych pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

M.P. 1998 nr 25 poz. 365

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznej działalności.

M.P. 1998 nr 16 poz. 230

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 1998 r. w sprawie odrzucenia sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r.

M.P. 1997 nr 58 poz. 558

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 1997 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P. 1997 nr 38 poz. 372

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 1997 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności.

M.P. 1997 nr 29 poz. 267

Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymogów kwalifikacyjnych pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

M.P. 1997 nr 26 poz. 243

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 1997 r. w sprawie wyboru członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Dz.U. 1996 nr 82 poz. 383

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 czerwca 1996 r. w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

M.P. 1996 nr 54 poz. 485

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 1996 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności, wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji.

M.P. 1996 nr 46 poz. 445

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

M.P. 1996 nr 40 poz. 392

Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymogów kwalifikacyjnych pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

1 - 100 z 137    Następne >
< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP