Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  komornicy:
 
< powrót
 
1 - 100 z 486    Następne >Dz.U. 2017 poz. 1452

Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2017 poz. 1343

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2017 r. sygn. akt P 63/14

Dz.U. 2017 poz. 1277

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

M.P. 2017 poz. 789

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2017 poz. 788

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2017 poz. 705

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2017 poz. 689

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2017 poz. 670

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 czerwca 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2017 poz. 660

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 czerwca 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2017 poz. 629

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2017 poz. 577

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 czerwca 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2017 poz. 576

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 czerwca 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2017 poz. 509

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2017 poz. 505

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2017 poz. 436

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2017 poz. 435

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2017 poz. 434

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2017 poz. 433

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2017 poz. 402

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2017 poz. 399

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2017 poz. 398

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 kwietnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2017 poz. 393

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2017 poz. 287

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2017 poz. 286

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2017 poz. 279

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2017 poz. 229

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2017 poz. 204

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2017 poz. 188

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

Dz.U. 2017 poz. 173

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej

M.P. 2017 poz. 168

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 stycznia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2017 poz. 166

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 stycznia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

Dz.U. 2017 poz. 85

Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

M.P. 2017 poz. 57

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2017 poz. 20

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2017 poz. 19

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2017 poz. 18

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

Dz.U. 2016 poz. 2261

Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.U. 2016 poz. 2081

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej wnoszonej przez aplikantów komorniczych na pokrycie kosztów szkolenia

Dz.U. 2016 poz. 1822

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Dz.U. 2016 poz. 1663

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowywania pytań testowych i zadań pisemnych na egzaminy konkursowy i komorniczy

Dz.U. 2016 poz. 1421

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2016 r. w sprawie sposobu i cech umożliwiających weryfikację istnienia i treści pisma w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika

Dz.U. 2016 poz. 1417

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2016 r. w sprawie czynności Krajowej Rady Komorniczej umożliwiających komornikom prowadzenie egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego oraz czynności komornika dokonywanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w postępowaniu egzekucyjnym

Dz.U. 2016 poz. 1263

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania nieruchomości

Dz.U. 2016 poz. 1205

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia licytacji ruchomości

M.P. 2016 poz. 1173

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2016 poz. 1155

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2016 poz. 1154

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2016 poz. 1153

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

Dz.U. 2016 poz. 1138

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

M.P. 2016 poz. 1104

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2016 poz. 1010

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 października 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2016 poz. 967

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2016 poz. 938

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2016 poz. 895

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2016 poz. 880

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 sierpnia 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2016 poz. 808

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2016 poz. 807

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2016 poz. 707

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lipca 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2016 poz. 645

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2016 poz. 644

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2016 poz. 588

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2016 poz. 531

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2016 poz. 513

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2016 poz. 465

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2016 poz. 421

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

Dz.U. 2016 poz. 415

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania przez komorników opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej i ich przekazywania sądom oraz prowadzenia ewidencji pobranych opłat sądowych

Dz.U. 2016 poz. 370

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych

M.P. 2016 poz. 240

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

Dz.U. 2016 poz. 82

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego

M.P. 2016 poz. 80

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2016 poz. 61

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

Dz.U. 2016 poz. 46

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyniku egzaminu komorniczego

Dz.U. 2015 poz. 2165

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej

Dz.U. 2015 poz. 1890

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych

Dz.U. 2015 poz. 1830

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2015 poz. 1701

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2015 r. w sprawie wysokości opłaty pobieranej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za udostępnienie danych komornikom sądowym oraz sposobu jej wnoszenia

Dz.U. 2015 poz. 1670

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 października 2015 r. sygn. akt P 3/14

Dz.U. 2015 poz. 1646

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 2015 r. w sprawie pobierania przez komorników opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej i ich przekazywania sądom oraz prowadzenia ewidencji pobranych opłat sądowych

Dz.U. 2015 poz. 1643

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 2015 r. w sprawie niektórych czynności dokonywanych w ramach zabezpieczenia spadku

Dz.U. 2015 poz. 1561

Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

Dz.U. 2015 poz. 1367

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego

Dz.U. 2015 poz. 1311

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2015 poz. 1224

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

M.P. 2015 poz. 1204

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

Dz.U. 2015 poz. 1174

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez sądy, komorników sądowych i notariuszy oraz terminu, formy, z uwzględnieniem formy wypisu aktu i sposobu ich przekazywania

M.P. 2015 poz. 1169

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

Dz.U. 2015 poz. 1045

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

M.P. 2015 poz. 1037

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2015 poz. 1036

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2015 poz. 813

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

Dz.U. 2015 poz. 790

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

M.P. 2015 poz. 764

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2015 poz. 652

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

Dz.U. 2015 poz. 624

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

M.P. 2015 poz. 575

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2015 poz. 571

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2015 poz. 531

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 maja 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2015 poz. 530

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2015 poz. 486

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2015 poz. 484

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

1 - 100 z 486    Następne >
< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP