Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  komornicy:
 
< powrót
 
1 - 100 z 423    Następne >M.P. 2016 poz. 465

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2016 poz. 421

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

Dz.U. 2016 poz. 415

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania przez komorników opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej i ich przekazywania sądom oraz prowadzenia ewidencji pobranych opłat sądowych

Dz.U. 2016 poz. 370

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych

M.P. 2016 poz. 240

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

Dz.U. 2016 poz. 82

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego

M.P. 2016 poz. 80

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2016 poz. 61

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

Dz.U. 2016 poz. 46

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyniku egzaminu komorniczego

Dz.U. 2015 poz. 2165

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej

Dz.U. 2015 poz. 1890

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych

Dz.U. 2015 poz. 1830

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2015 poz. 1701

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2015 r. w sprawie wysokości opłaty pobieranej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za udostępnienie danych komornikom sądowym oraz sposobu jej wnoszenia

Dz.U. 2015 poz. 1670

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 października 2015 r. sygn. akt P 3/14

Dz.U. 2015 poz. 1646

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 2015 r. w sprawie pobierania przez komorników opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej i ich przekazywania sądom oraz prowadzenia ewidencji pobranych opłat sądowych

Dz.U. 2015 poz. 1643

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 2015 r. w sprawie niektórych czynności dokonywanych w ramach zabezpieczenia spadku

Dz.U. 2015 poz. 1561

Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

Dz.U. 2015 poz. 1367

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego

Dz.U. 2015 poz. 1311

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2015 poz. 1224

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

M.P. 2015 poz. 1204

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

Dz.U. 2015 poz. 1174

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez sądy, komorników sądowych i notariuszy oraz terminu, formy, z uwzględnieniem formy wypisu aktu i sposobu ich przekazywania

M.P. 2015 poz. 1169

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

Dz.U. 2015 poz. 1045

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

M.P. 2015 poz. 1037

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2015 poz. 1036

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2015 poz. 813

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

Dz.U. 2015 poz. 790

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

M.P. 2015 poz. 764

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2015 poz. 652

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

Dz.U. 2015 poz. 624

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

M.P. 2015 poz. 575

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2015 poz. 571

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2015 poz. 531

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 maja 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2015 poz. 530

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2015 poz. 486

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2015 poz. 484

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2015 poz. 483

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

Dz.U. 2015 poz. 472

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych

M.P. 2015 poz. 359

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2015 poz. 344

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

Dz.U. 2015 poz. 291

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie trybu postępowania przy likwidacji kancelarii komorniczych

M.P. 2015 poz. 286

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 marca 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2015 poz. 272

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

Dz.U. 2015 poz. 267

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego

M.P. 2015 poz. 267

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 marca 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2015 poz. 266

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 marca 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2015 poz. 222

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 lutego 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

Dz.U. 2015 poz. 218

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

M.P. 2015 poz. 144

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2015 poz. 142

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

Dz.U. 2015 poz. 133

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych

M.P. 2015 poz. 43

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2015 poz. 41

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

Dz.U. 2014 poz. 1925

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego oraz przewodniczącego i członków zespołu do przygotowywania pytań testowych oraz zadań pisemnych na egzamin konkursowy i komorniczy

Dz.U. 2014 poz. 1920

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyniku egzaminu komorniczego

Dz.U. 2014 poz. 1710

Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

Dz.U. 2014 poz. 1625

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia szczegółowych przepisów o biurowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych

M.P. 2014 poz. 1193

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2014 poz. 1161

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2014 poz. 1154

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2014 poz. 1151

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 listopada 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2014 poz. 1095

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2014 poz. 1074

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

Dz.U. 2014 poz. 993

Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw

M.P. 2014 poz. 966

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2014 poz. 937

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2014 poz. 927

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2014 poz. 884

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2014 poz. 883

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2014 poz. 876

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2014 poz. 777

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2014 poz. 776

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2014 poz. 722

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2014 poz. 684

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2014 poz. 634

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2014 poz. 633

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2014 poz. 587

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 lipca 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2014 poz. 577

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 lipca 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2014 poz. 576

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lipca 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2014 poz. 455

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

Dz.U. 2014 poz. 448

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówień na wydrukowanie i doręczenie pytań testowych na egzamin konkursowy na aplikację komorniczą oraz zadań na egzamin komorniczy

M.P. 2014 poz. 432

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2014 r. o wolnych stanowiskach komorników sądowych

M.P. 2014 poz. 376

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2014 poz. 351

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2014 poz. 303

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia 2014 r. o wolnych stanowiskach komorników sądowych

Dz.U. 2014 poz. 264

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego

M.P. 2014 poz. 249

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2014 r. o wolnych stanowiskach komornika sądowego

M.P. 2014 poz. 238

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2014 poz. 219

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 marca 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2014 poz. 212

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

Dz.U. 2014 poz. 181

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych przepisów o biurowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych

M.P. 2014 poz. 127

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 stycznia 2014 r. o wolnych stanowiskach komornika sądowego

Dz.U. 2014 poz. 101

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

M.P. 2014 poz. 49

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

Dz.U. 2014 poz. 32

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zespołu do przygotowywania pytań testowych i zadań pisemnych na egzaminy konkursowy i komorniczy

M.P. 2014 poz. 28

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 stycznia 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

M.P. 2014 poz. 27

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

Dz.U. 2013 poz. 1673

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego oraz przewodniczącego i członków zespołu do przygotowywania pytań testowych oraz zadań pisemnych na egzaminy konkursowy i komorniczy

Dz.U. 2013 poz. 1657

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyniku egzaminu komorniczego

1 - 100 z 423    Następne >
< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP