Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych:
 
< powrót
 
1 - 100 z 185    Następne >Dz.U. 2017 poz. 1427

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin

Dz.U. 2016 poz. 2251

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych

Dz.U. 2015 poz. 2277

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz ustalenia nazwy obiektu fizjograficznego

Dz.U. 2015 poz. 1636

Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części

Dz.U. 2015 poz. 1083

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia granic niektórych miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin

Dz.U. 2014 poz. 1832

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz ustalenia nazw obiektów fizjograficznych

Dz.U. 2014 poz. 1486

Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Rejestru gmin, na których obszarze są używane nazwy w języku mniejszości, wzorów wniosków o wpisanie do tego Rejestru oraz o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego w języku mniejszości narodowej lub etnicznej albo w języku regionalnym

Dz.U. 2013 poz. 1629

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz ustalenia nazwy obiektu fizjograficznego

Dz.U. 2013 poz. 929

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta

Dz.U. 2013 poz. 869

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy

Dz.U. 2013 poz. 863

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast

Dz.U. 2013 poz. 831

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 3 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Rejestru gmin, na których obszarze są używane nazwy w języku mniejszości, wzorów wniosków o wpisanie do tego Rejestru oraz o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego w języku mniejszości narodowej lub etnicznej albo w języku regionalnym

Dz.U. 2013 poz. 200

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części

Dz.U. 2012 poz. 1515

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz ustalenia nazw niektórych obiektów fizjograficznych

Dz.U. 2012 poz. 337

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta

Dz.U. 2011 nr 291 poz. 1711

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz ustalenia nazw niektórych obiektów fizjograficznych

Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1741

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz ustalenia nazw obiektów fizjograficznych

Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1730

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości

Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1586

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych

Dz.U. 2007 nr 245 poz. 1811

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektu fizjograficznego

Dz.U. 2006 nr 240 poz. 1746

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia, zmiany i znoszenia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektu fizjograficznego

Dz.U. 2005 nr 264 poz. 2208

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia, zmiany i znoszenia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych

Dz.U. 2005 nr 240 poz. 2027

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne

Dz.U. 2005 nr 102 poz. 857

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie Rejestru gmin, ma których obszarze są używane nazwy w języku mniejszości, wzorów wniosków o wpisanie do tego Rejestru oraz o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego w języku mniejszości narodowej lub etnicznej albo w języku regionalnym

Dz.U. 2005 nr 17 poz. 141

Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym

Dz.U. 2004 nr 229 poz. 2312

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2004 r. w sprawie ustalenia i zmiany urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektu fizjograficznego

Dz.U. 2004 nr 177 poz. 1831

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu pracy Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych oraz wysokości wynagrodzenia przysługującego jej członkom za udział w posiedzeniach

Dz.U. 2004 nr 169 poz. 1767

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia granic, zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowości statusu miasta

Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2288

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia i zmiany urzędowych nazw niektórych miejscowości

Dz.U. 2003 nr 166 poz. 1612

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych

Dz.U. 2002 nr 233 poz. 1964

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia i zmiany urzędowych nazw niektórych miejscowości w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, mazowieckim, opolskim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim oraz obiektu fizjograficznego w województwie podkarpackim.

Dz.U. 2002 nr 8 poz. 79

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia i zmiany urzędowych nazw niektórych miejscowości w województwach mazowieckim i warmińsko-mazurskim.

Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1819

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast.

Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1772

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia i zmiany urzędowych nazw niektórych miejscowości w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim oraz obiektów fizjograficznych w województwach lubelskim i lubuskim.

Dz.U. 2001 nr 116 poz. 1241

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast.

Dz.U. 2000 nr 109 poz. 1163

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia i zmiany urzędowych nazw oraz rodzaju niektórych miejscowości w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.

Dz.U. 2000 nr 27 poz. 342

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia i zmiany urzędowych nazw oraz rodzaju niektórych miejscowości w województwach: dolnośląskim, lubelskim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim oraz obiektu fizjograficznego w województwie łódzkim.

Dz.U. 1999 nr 112 poz. 1321

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia i zmiany urzędowych nazw oraz rodzaju niektórych miejscowości w województwach: dolnośląskim, lubelskim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim oraz obiektu fizjograficznego w województwie łódzkim.

Dz.U. 1999 nr 22 poz. 213

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 marca 1999 r. o sprostowaniu błędów.

Dz.U. 1998 nr 156 poz. 1026

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia zmiany urzędowych nazw miejscowości oraz ustalenia i zmiany rodzaju niektórych miejscowości w województwach: bialskopodlaskim, białostockim, chełmskim, częstochowskim, elbląskim, gdańskim, kaliskim, katowickim, kieleckim, koszalińskim, leszczyńskim, lubelskim, łomżyńskim, opolskim, piotrkowskim, płockim, radomskim, rzeszowskim, siedleckim, suwalskim, tarnobrzeskim, warszawskim, włocławskim i zamojskim.

Dz.U. 1998 nr 11 poz. 41

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 stycznia 1998 r. w sprawie ustalenia i zmiany urzędowych nazw miejscowości oraz ustalenia i zmiany rodzaju niektórych miejscowości w województwach: bialskopodlaskim, białostockim, bydgoskim, chełmskim, ciechanowskim, elbląskim, kieleckim, konińskim, legnickim, leszczyńskim, lubelskim, łomżyńskim, nowosądeckim, opolskim, ostrołęckim, poznańskim, pilskim, przemyskim, radomskim, rzeszowskim, słupskim, szczecińskim, wrocławskim i zielonogórskim.

Dz.U. 1997 nr 130 poz. 847

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1997 r. w sprawie zmiany granic, nazw i siedzib władz niektórych gmin oraz nadania statusu miasta niektórym miejscowościom w województwach: bielskim, olsztyńskim, piotrkowskim, rzeszowskim, tarnobrzeskim, tarnowskim i włocławskim.

M.P. 1996 nr 79 poz. 714

Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1996 r. w sprawie ustalenia i zmiany nazw niektórych miejscowości w województwach: białostockim, ciechanowskim, elbląskim, gdańskim, kaliskim, konińskim, legnickim, olsztyńskim, poznańskim, radomskim, szczecińskim, tarnobrzeskim i toruńskim.

M.P. 1996 nr 79 poz. 713

Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustalenia i zmiany nazw niektórych miejscowości.

M.P. 1996 nr 21 poz. 245

Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 21 marca 1996 r. w sprawie ustalenia i zmiany nazw niektórych miejscowości w województwach: białostockim, ciechanowskim, kaliskim, opolskim, ostrołęckim, przemyskim, radomskim, siedleckim, suwalskim i zamojskim oraz obiektu fizjograficznego w województwie bielskim.

M.P. 1995 nr 6 poz. 97

Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 1995 r. w sprawie ustalenia i zmiany nazw niektórych miejscowości w województwach: białostockim, gorzowskim, kieleckim, łomżyńskim, nowosądeckim, opolskim, ostrołęckim, siedleckim i skierniewickim.

Dz.U. 1994 nr 132 poz. 671

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1994 r. w sprawie utworzenia i znoszenia gmin, ustalenia ich granic, nazw i siedzib władz w niektórych województwach oraz nadania niektórym gminom statusu miasta.

M.P. 1994 nr 18 poz. 138

Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 8 marca 1994 r. w sprawie zmiany nazw niektórych miejscowości w województwach: kieleckim, krakowskim, sieradzkim i szczecińskim.

M.P. 1994 nr 16 poz. 118

Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 2 marca 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia i zmiany nazw niektórych miejscowości w województwach: bydgoskim, częstochowskim, koszalińskim, szczecińskim i zielonogórskim.

Dz.U. 1993 nr 123 poz. 554

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1993 r. w sprawie zmiany granic, nazw oraz siedzib niektórych gmin.

M.P. 1993 nr 48 poz. 464

Zarządzenie Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 17 września 1993 r. w sprawie ustalenia i zmiany nazw niektórych miejscowości w województwach: bydgoskim, koszalińskim, szczecińskim i zielonogórskim.

M.P. 1993 nr 1 poz. 3

Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 1993 r. w sprawie ustalenia i zmian nazw niektórych miejscowości w województwach: bydgoskim, elbląskim, katowickim, kieleckim, konińskim, koszalińskim, opolskim, płockim, siedleckim i skierniewickim.

Dz.U. 1990 nr 21 poz. 123

Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogólnej.

M.P. 1989 nr 42 poz. 338

Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1989 r. w sprawie ustalenia i zmiany nazw niektórych miejscowości w województwach: bialskopodlaskim, katowickim, ostrołęckim, płockim i siedleckim.

M.P. 1988 nr 35 poz. 323

Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1988 r. w sprawie ustalenia i zmiany nazw niektórych miejscowości w województwach: bialskopodlaskim, białostockim, legnickim, lubelskim, olsztyńskim, radomskim, wałbrzyskim i zamojskim oraz obiektu fizjograficznego w województwie tarnowskim.

Dz.U. 1988 nr 26 poz. 183

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Państwa z dnia 1 lipca 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.

M.P. 1986 nr 9 poz. 64

Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 24 marca 1986 r. w sprawie ustalenia i zmiany nazw niektórych miejscowości w województwach: bialskopodlaskim, ciechanowskim, katowickim, opolskim, przemyskim, siedleckim i szczecińskim.

Dz.U. 1984 nr 31 poz. 173

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1984 r. o sprostowaniu błędów.

Dz.U. 1984 nr 21 poz. 100

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o zmianie ustawy o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.

Dz.U. 1983 nr 62 poz. 286

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1983 r. o sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.

Dz.U. 1983 nr 41 poz. 185

Ustawa z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.

M.P. 1983 nr 10 poz. 57

Zarządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 9 marca 1983 r. w sprawie ustalenia i zmiany nazw miejscowości w niektórych województwach.

M.P. 1981 nr 33 poz. 300

Zarządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 8 grudnia 1981 r. w sprawie zmiany nazw niektórych miejscowości w województwach pilskim i przemyskim.

M.P. 1981 nr 28 poz. 261

Zarządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 13 października 1981 r. w sprawie zmiany nazwy miasta Szczawnicy-Krościenka w województwie nowosądeckim.

M.P. 1981 nr 7 poz. 61

Zarządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 27 lutego 1981 r. w sprawie przywrócenia nazw niektórych miejscowości w województwach: krośnieńskim, nowosądeckim, przemyskim, rzeszowskim i tarnobrzeskim.

M.P. 1977 nr 6 poz. 44

Zarządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 8 marca 1977 r. w sprawie zmiany nazw niektórych miejscowości w województwie krośnieńskim.

M.P. 1976 nr 44 poz. 223

Zarządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 9 grudnia 1976 r. w sprawie zmiany nazwy miejscowości Trupień w gminie Pionki w województwie radomskim.

M.P. 1975 nr 34 poz. 210

Zarządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 15 października 1975 r. w sprawie zmiany nazwy miasta Kędzierzyna w województwie opolskim.

M.P. 1974 nr 42 poz. 254

Zarządzenie nr 115 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1974 r. w sprawie ustalenia brzmienia i pisowni nazw niektórych miejscowości.

M.P. 1974 nr 22 poz. 130

Zarządzenie nr 50 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 maja 1974 r. w sprawie zmiany i ustalenia nazw niektórych miejscowości i obiektów fizjograficznych.

Dz.U. 1971 nr 12 poz. 115

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń.

M.P. 1969 nr 36 poz. 279

Zarządzenie nr 73 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1969 r. w sprawie zmiany nazwy miejscowości Studzianki w powiecie kozienickim, województwie kieleckim.

M.P. 1969 nr 2 poz. 10

Zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1969 r. w sprawie zmiany i ustalenia nazw niektórych miejscowości i obiektów fizjograficznych.

M.P. 1968 nr 30 poz. 197

Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 28 czerwca 1968 r. o ustaleniu wytycznych w sprawie nadawania nazw ulicom i placom oraz numeracji nieruchomości.

Dz.U. 1968 nr 23 poz. 151

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 czerwca 1968 r. w sprawie numeracji nieruchomości.

M.P. 1968 nr 6 poz. 34

Zarządzenie nr 17 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1968 r. w sprawie zmiany i ustalenia nazw niektórych miejscowości i obiektów fizjograficznych.

M.P. 1966 nr 72 poz. 335

Zarządzenie nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1966 r. w sprawie zmiany i ustalenia nazw niektórych miejscowości.

M.P. 1965 nr 67 poz. 382

Zarządzenie nr 63 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 1965 r. w sprawie zmiany i ustalenia nazw niektórych miejscowości.

M.P. 1963 nr 3 poz. 6

Zarządzenie nr 119 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1962 r. w sprawie zmiany i ustalenia nazw niektórych miejscowości i obiektów fizjograficznych.

M.P. 1962 nr 28 poz. 118

Zarządzenie nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 1962 r. w sprawie zmiany nazw niektórych miejscowości.

M.P. 1962 nr 7 poz. 24

Zarządzenie nr 3 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1962 r. w sprawie zmiany i ustalenia nazw niektórych miejscowości.

M.P. 1961 nr 22 poz. 106

Zarządzenie nr 35 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 1961 r. w sprawie zmiany i ustalenia nazw niektórych miejscowości i obiektów fizjograficznych.

M.P. 1960 nr 52 poz. 248

Zarządzenie nr 98 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1960 r. w sprawie zmiany nazw niektórych miejscowości w powiecie szczycieńskim w województwie olsztyńskim.

M.P. 1960 nr 8 poz. 37

Zarządzenie nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1960 r. w sprawie zmiany nazw niektórych miejscowości.

M.P. 1959 nr 41 poz. 189

Zarządzenie nr 71 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 1959 r. w sprawie ustalenia i zmiany nazw niektórych miejscowości.

M.P. 1958 nr 97 poz. 533

Zarządzenie nr 254 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1958 r. w sprawie zmiany nazwy i pisowni niektórych miejscowości.

M.P. 1958 nr 90 poz. 502

Zarządzenie nr 198 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 1958 r. w sprawie przywrócenia i ustalenia urzędowych nazw obiektów fizjograficznych w powiatach: elbląskim, gdańskim, kwidzyńskim, malborskim i sztumskim województwa gdańskiego oraz w powiatach: braniewskim, iławeckim, lidzbarskim, morąskim, nidzickim, ostródzkim, olsztyńskim, pasłęckim, suskim, reszelskim i węgorzewskim województwa olsztyńskiego.

M.P. 1958 nr 89 poz. 496

Zarządzenie nr 231 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1958 r. w sprawie zmiany nazw niektórych miejscowości w województwach katowickim, poznańskim, wrocławskim i lubelskim.

M.P. 1957 nr 51 poz. 322

Zarządzenie nr 144 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1957 r. w sprawie zmiany nazw niektórych miejscowości w województwach rzeszowskim i warszawskim.

M.P. 1955 nr 118 poz. 1571

Zarządzenie nr 364 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1955 r. w sprawie przywrócenia i ustalenia urzędowych nazw obiektów fizjograficznych w powiatach: choszczeńskim, międzyrzeckim, łobeskim, słupskim, zielonogórskim, wałeckim, stargardzkim, nowogardzkim i wschowskim.

M.P. 1955 nr 118 poz. 1570

Zarządzenie nr 363 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1955 r. w sprawie ustalenia nazw niektórych miejscowości w województwie bydgoskim.

M.P. 1955 nr 87 poz. 1062

Zarządzenie nr 293 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 1955 r. w sprawie zmiany nazwy miejscowości Karczmisko w powiecie piskim, województwie olsztyńskim.

M.P. 1954 nr 41 poz. 622

Zarządzenie Nr 95 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1954 r. w sprawie zmiany i ustalenia nazw niektórych miejscowości.

M.P. 1954 nr 38 poz. 516

Zarządzenie Nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 1954 r. w sprawie przywrócenia i ustalenia urzędowych nazw obiektów fizjograficznych Dolnego i Górnego Śląska.

M.P. 1953 nr 92 poz. 1241

Zarządzenie nr 130 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 1953 r. w sprawie przywrócenia i ustalenia urzędowych nazw obiektów fizjograficznych.

M.P. 1953 nr 92 poz. 1240

Zarządzenie nr 129 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 1953 r. w sprawie ustalenia i zmiany nazw niektórych miejscowości w województwach olsztyńskim, gdańskim i bydgoskim.

M.P. 1953 nr 51 poz. 572

Zarządzenie nr 62 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1953 r. w sprawie zmiany i ustalenia nazw miejscowości.

M.P. 1953 nr 34 poz. 432

Zarządzenie nr 52 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lutego 1953 r. w sprawie przywrócenia i ustalenia urzędowych nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych.

M.P. 1951 nr 62 poz. 825

Zarządzenie nr 115 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1951 r. w sprawie przywrócenia i ustalenia urzędowych nazw rzecznych śląskiej części dorzecza Odry i Łaby.

M.P. 1951 nr 10 poz. 154

Zarządzenie nr 23 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1951 r. w sprawie zmiany nazw miejscowości.

1 - 100 z 185    Następne >
< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP