Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  ogrody działkowe:
 
< powrót
 
Dz.U. 2017 poz. 1161

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Dz.U. 2016 poz. 2260

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Dz.U. 2015 poz. 909

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Dz.U. 2015 poz. 528

Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2014 poz. 40

Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych

Dz.U. 2013 poz. 1205

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Dz.U. 2012 poz. 837

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 r. sygn. akt K 8/10

Dz.U. 2009 nr 72 poz. 620

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1475

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 grudnia 2008 r. sygn. akt K 61/07

Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1419

Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych

Dz.U. 2003 nr 110 poz. 1039

Ustawa z dnia 8 maja 2003 r. o zmianie ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych, ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Dz.U. 2002 nr 18 poz. 184

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lutego 2002 r. sygn. akt K. 39/2000.

Dz.U. 2000 nr 62 poz. 734

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2000 r. o sprostowaniu błędów.

Dz.U. 1996 nr 85 poz. 390

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych.

Dz.U. 1995 nr 99 poz. 486

Ustawa z dnia 23 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych.

Dz.U. 1995 nr 16 poz. 78

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dz.U. 1991 nr 9 poz. 31

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

M.P. 1983 nr 17 poz. 96

Uchwała nr 46 Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1983 r. zmieniająca uchwałę w sprawie świadczeń zakładów pracy na rzecz pracowniczych ogrodów działkowych.

M.P. 1982 nr 9 poz. 57

Uchwała nr 51 Rady Ministrów z dnia 6 marca 1982 r. w sprawie świadczeń zakładów pracy na rzecz pracowniczych ogrodów działkowych.

M.P. 1982 nr 9 poz. 56

Uchwała nr 50 Rady Ministrów z dnia 6 marca 1982 r. w sprawie rozwoju ogrodnictwa działkowego do roku 1985 r.

Dz.U. 1981 nr 12 poz. 58

Ustawa z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP