Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  opłaty adwokackie:
 
< powrót
 
Dz.U. 2017 poz. 1243

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 czerwca 2017 r. sygn. akt SK 35/15

Dz.U. 2016 poz. 1668

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie

Dz.U. 2016 poz. 1234

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 kwietnia 2016 r. sygn. akt SK 67/13

Dz.U. 2015 poz. 1800

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie

Dz.U. 2015 poz. 1079

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

Dz.U. 2015 poz. 616

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

Dz.U. 2013 poz. 461

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

Dz.U. 2012 poz. 150

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1872

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

Dz.U. 2005 nr 41 poz. 392

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

Dz.U. 2004 nr 63 poz. 592

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 marca 2004 r. sygn. akt SK 14/03

Dz.U. 2003 nr 97 poz. 887

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

Dz.U. 2002 nr 163 poz. 1348

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Dz.U. 2002 nr 73 poz. 672

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 maj 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz opłat za czynności radców prawnych.

Dz.U. 1998 nr 159 poz. 1049

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz opłat za czynności radców prawnych

Dz.U. 1997 nr 154 poz. 1013

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz opłat za czynności radców prawnych.

M.P. 1997 nr 83 poz. 817

Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 11 października 1997 r.

Dz.U. 1995 nr 153 poz. 786

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości.

Dz.U. 1994 nr 119 poz. 578

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości.

M.P. 1994 nr 60 poz. 536

Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 5 listopada 1994 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu innym niż przed organami wymiaru sprawiedliwości.

Dz.U. 1992 nr 48 poz. 220

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 czerwca 1992 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości.

M.P. 1992 nr 34 poz. 244

Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 3 października 1992 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu innym niż przed organami wymiaru sprawiedliwości.

Dz.U. 1991 nr 17 poz. 76

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 1991 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości.

M.P. 1991 nr 16 poz. 108

Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 21 kwietnia 1991 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu innym niż przed organami wymiaru sprawiedliwości.

Dz.U. 1989 nr 57 poz. 343

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 1989 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości.

M.P. 1988 nr 23 poz. 214

Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 3 sierpnia 1988 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu innym niż przed organami wymiaru sprawiedliwości.

Dz.U. 1980 nr 28 poz. 132

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 1980 r. w sprawie opłat za czynności zespołów adwokackich.

Dz.U. 1927 nr 54 poz. 473

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. w sprawie zmiany przepisów o opłatach adwokatów i komorników sądowych na obszarze sądów apelacyjnych: poznańskiego i toruńskiego oraz sądu okręgowego katowickiego.

Dz.U. 1924 nr 40 poz. 433

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 maja 1924 r. o zmianie taryfy adwokackiej obowiązującej w b. zaborze austrjackim.

Dz.U. 1922 nr 112 poz. 1026

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 1922 r. zmieniające niektóre przepisy niemieckiej ordynacji o opłatach adwokatów w górnośląskiej części Województwa Śląskiego.

Dz.U. 1921 nr 13 poz. 73

Ustawa z dnia 21 stycznia 1921 r. o podwyższeniu kosztów sądowych i opłat notarjuszów, adwokatów i komorników sądowych w byłej dzielnicy pruskiej.

Dz.U. 1920 nr 1 poz. 1

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 1919 r. dotyczące nowej taryfy adwokackiej dla b. zaboru austrjackiego.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP