Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  podatek od środków transportowych:
 
< powrót
 
M.P. 2016 poz. 979

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 października 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 r.

Dz.U. 2015 poz. 2025

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych

M.P. 2014 poz. 895

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r.

M.P. 2013 poz. 812

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r.

Dz.U. 2013 poz. 221

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

M.P. 2012 poz. 743

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 października 2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 r.

M.P. 2011 nr 95 poz. 962

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r.

Dz.U. 2008 nr 146 poz. 927

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

M.P. 2008 nr 78 poz. 692

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2008 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2009 r.

Dz.U. 2007 nr 205 poz. 1484

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2007 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych

M.P. 2007 nr 76 poz. 813

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2008 r.

Dz.U. 2007 nr 24 poz. 148

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych

M.P. 2006 nr 72 poz. 721

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2006 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2007 r.

Dz.U. 2004 nr 252 poz. 2523

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych

Dz.U. 2002 nr 234 poz. 1969

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych.

Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1683

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Dz.U. 2002 nr 9 poz. 84

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Dz.U. 1995 nr 147 poz. 714

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 1995 r. w sprawie podatku od środków transportowych.

Dz.U. 1994 nr 132 poz. 676

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1994 r. w sprawie podatku od środków transportowych.

Dz.U. 1993 nr 129 poz. 600

Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin.

Dz.U. 1993 nr 121 poz. 539

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 1993 r. w sprawie podatku od środków transportowych.

Dz.U. 1992 nr 94 poz. 466

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie podatku od środków transportowych.

Dz.U. 1992 nr 22 poz. 93

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 1992 r. w sprawie podatku od środków transportowych.

M.P. 1992 nr 8 poz. 57

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przedłużenia terminu płatności podatku od środków transportowych w 1992 r.

M.P. 1992 nr 1 poz. 3

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1991 r. w sprawie przedłużenia terminu płatności podatku od środków transportowych w 1992 r.

Dz.U. 1991 nr 116 poz. 502

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 1991 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Dz.U. 1991 nr 110 poz. 475

Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o zmianie ustawy o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania w 1991 r. oraz o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym, a także o zmianie niektórych innych ustaw.

Dz.U. 1991 nr 90 poz. 405

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 października 1991 r. w sprawie opłaty skarbowej.

Dz.U. 1991 nr 73 poz. 321

Ustawa z dnia 27 lipca 1991 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Dz.U. 1991 nr 20 poz. 84

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 marca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat drogowych.

Dz.U. 1991 nr 9 poz. 34

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 1991 r. w sprawie podatku od środków transportowych.

Dz.U. 1991 nr 9 poz. 31

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

M.P. 1991 nr 6 poz. 37

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 1991 r. w sprawie przedłużenia terminu płatności podatku od środków transportowych w 1991 r.

Dz.U. 1990 nr 89 poz. 518

Ustawa z dnia 14 grudnia 1990 r. o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania w 1991 r. oraz o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym.

M.P. 1990 nr 48 poz. 365

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 1990 r. w sprawie uchylenia niektórych zarządzeń.

Dz.U. 1990 nr 18 poz. 104

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 1990 r. w sprawie opłat drogowych.

Dz.U. 1990 nr 2 poz. 12

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 1990 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Dz.U. 1983 nr 6 poz. 35

Ustawa z dnia 1 lutego 1983 r. Prawo o ruchu drogowym.

Dz.U. 1982 nr 7 poz. 55

Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej.

Dz.U. 1970 nr 4 poz. 32

Oświadczenie Rządowe z dnia 5 stycznia 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o opodatkowaniu pojazdów drogowych służących do prywatnego użytku w ruchu międzynarodowym, sporządzonej wraz z protokołem podpisania w Genewie dnia 18 maja 1956 r.

Dz.U. 1970 nr 4 poz. 31

Konwencja o opodatkowaniu pojazdów drogowych służących do prywatnego użytku w ruchu międzynarodowym sporządzona wraz w protokołem podpisania w Genewie dnia 18 maja 1956 r.

Dz.U. 1970 nr 4 poz. 30

Oświadczenie Rządowe z dnia 5 stycznia 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o opodatkowaniu pojazdów drogowych wykonujących międzynarodowy przewóz towarów, sporządzonej w Genewie dnia 14 grudnia 1956 r.

Dz.U. 1970 nr 4 poz. 29

Konwencja o opodatkowaniu pojazdów drogowych wykonujących międzynarodowy przewóz towarów sporządzona w Genewie dnia 14 grudnia 1956 r.

Dz.U. 1970 nr 4 poz. 28

Oświadczenie Rządowe z dnia 5 stycznia 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o opodatkowaniu pojazdów drogowych wykonujących międzynarodowy przewóz podróżnych, sporządzonej w Genewie dnia 14 grudnia 1956 r.

Dz.U. 1970 nr 4 poz. 27

Konwencja o opodatkowaniu pojazdów drogowych wykonujących międzynarodowy przewóz podróżnych sporządzona w Genewie dnia 14 grudnia 1956 r.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP