Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  podatek od spadków i darowizn:
 
< powrót
 
1 - 100 z 136    Następne >Dz.U. 2017 poz. 858

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2017 poz. 833

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od spadków i darowizn

M.P. 2017 poz. 703

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2017 r.

Dz.U. 2016 poz. 1948

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

M.P. 2016 poz. 988

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 października 2016 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2016 r.

Dz.U. 2016 poz. 615

Ustawa z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2016 poz. 205

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od spadków i darowizn

Dz.U. 2015 poz. 2068

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn

Dz.U. 2015 poz. 2060

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych

Dz.U. 2015 poz. 2004

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn

Dz.U. 2015 poz. 1137

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw

M.P. 2015 poz. 1049

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2015 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2015 r.

Dz.U. 2015 poz. 1045

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

M.P. 2015 poz. 639

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2015 r.

Dz.U. 2015 poz. 211

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2015 poz. 86

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od spadków i darowizn

Dz.U. 2014 poz. 1379

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych

Dz.U. 2014 poz. 939

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn

M.P. 2014 poz. 53

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2013 r.

Dz.U. 2014 poz. 19

Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Dz.U. 2013 poz. 692

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 czerwca 2013 r. sygn. akt P 43/11

Dz.U. 2013 poz. 255

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

Dz.U. 2013 poz. 143

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn

M.P. 2013 poz. 33

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2012 r.

M.P. 2012 poz. 30

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2011 r.

Dz.U. 2011 nr 292 poz. 1715

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn

Dz.U. 2011 nr 216 poz. 1278

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych

Dz.U. 2011 nr 216 poz. 1276

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn

Dz.U. 2011 nr 144 poz. 867

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lipca 2011 r. sygn. akt P 36/10

M.P. 2011 nr 95 poz. 965

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 października 2011 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2011 r.

Dz.U. 2011 nr 85 poz. 458

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

M.P. 2011 nr 68 poz. 678

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2011 r.

M.P. 2011 nr 31 poz. 367

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dna 13 kwietnia 2011 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2011 r.

M.P. 2011 nr 6 poz. 68

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2010 r.

M.P. 2010 nr 4 poz. 41

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2009 r.

Dz.U. 2009 nr 93 poz. 768

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od spadków i darowizn

Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1590

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2008 r, zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych

Dz.U. 2008 nr 203 poz. 1267

Ustawa z dnia 10 października 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn

M.P. 2008 nr 81 poz. 714

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2008 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2008 r.

Dz.U. 2008 nr 77 poz. 457

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych

Dz.U. 2006 nr 246 poz. 1800

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zeznań podatkowych składanych przez podatników podatku od spadków i darowizn

Dz.U. 2006 nr 243 poz. 1763

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn

Dz.U. 2006 nr 243 poz. 1762

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych

Dz.U. 2006 nr 222 poz. 1629

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Dz.U. 2006 nr 143 poz. 1035

Rozporządzenie Ministra Finansów i Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2006 r. w sprawie sposobu pobierania przez notariuszy podatku od spadków i darowizn oraz wzoru deklaracji o wysokości podatku pobranego i wypłaconego przez notariuszy

Dz.U. 2006 nr 139 poz. 988

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie zeznań podatkowych składanych przez podatników podatku od spadków i darowizn

Dz.U. 2006 nr 73 poz. 506

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników

Dz.U. 2005 nr 143 poz. 1199

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Dz.U. 2005 nr 6 poz. 36

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku składania zeznań podatkowych przez podatników podatku od spadków i darowizn

Dz.U. 2004 nr 142 poz. 1514

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od spadków i darowizn

Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Dz.U. 2003 nr 152 poz. 1474

Rozporządzenie Ministra Finansów i Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu poboru przez notariuszy podatku od spadków i darowizn, prowadzenia rejestru podatku oraz trybu wykonywania przez notariuszy czynności związanych z poborem podatku

Dz.U. 2003 nr 146 poz. 1418

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku składania zeznań podatkowych przez podatników podatku od spadków i darowizn

Dz.U. 2002 nr 240 poz. 2069

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie właściwości organów podatkowych.

Dz.U. 2002 nr 234 poz. 1968

Rozporządzenie Ministra Finansów i Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu poboru przez notariuszy podatku od spadków i darowizn, prowadzenia rejestru podatku oraz trybu wykonywania przez notariuszy czynności związanych z poborem podatku.

Dz.U. 2002 nr 234 poz. 1967

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku składania zeznań podatkowych przez podatników podatku od spadków i darowizn.

Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1681

Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Dz.U. 2002 nr 60 poz. 550

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 kwietnia 2002 r. sygn. akt SK. 23/2001.

Dz.U. 2001 nr 60 poz. 623

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracowniczych programach emerytalnych.

Dz.U. 2001 nr 40 poz. 462

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 maja 2001 r. w sprawie obowiązku składania zeznań podatkowych przez podatników podatku od spadków i darowizn.

Dz.U. 2001 nr 8 poz. 64

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U. 2000 nr 95 poz. 1041

Ustawa z dnia 13 października 2000 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U. 2000 nr 22 poz. 270

Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U. 2000 nr 13 poz. 169

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1289

Rozporządzenie Ministra Finansów i Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu poboru przez notariuszy podatku od spadków i darowizn, prowadzenia rejestru podatku oraz trybu wykonywania przez notariuszy czynności związanych z poborem podatku.

Dz.U. 1999 nr 110 poz. 1277

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1999 r. w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych oraz poszczególnych kategorii podatników.

Dz.U. 1999 nr 105 poz. 1201

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie obowiązku składania zeznań podatkowych przez podatników podatku od spadków i darowizn.

M.P. 1998 nr 11 poz. 198

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 1998 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 1998 r.

Dz.U. 1997 nr 34 poz. 209

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Dz.U. 1997 nr 16 poz. 89

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Dz.U. 1996 nr 152 poz. 721

Ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Dz.U. 1995 nr 133 poz. 654

Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw.

Dz.U. 1995 nr 85 poz. 428

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Dz.U. 1995 nr 29 poz. 147

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Dz.U. 1994 nr 126 poz. 622

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 1994 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.

M.P. 1994 nr 65 poz. 584

Zarządzenie Ministrów Finansów i Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie poboru przez notariuszy podatku od spadków i darowizn.

Dz.U. 1994 nr 55 poz. 230

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 1994 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Dz.U. 1993 nr 129 poz. 600

Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin.

Dz.U. 1993 nr 59 poz. 271

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 1993 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Dz.U. 1992 nr 73 poz. 363

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 1992 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Dz.U. 1992 nr 16 poz. 62

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1992 r. w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.

Dz.U. 1991 nr 82 poz. 368

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 1991 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Dz.U. 1991 nr 26 poz. 108

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 1991 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Dz.U. 1990 nr 89 poz. 518

Ustawa z dnia 14 grudnia 1990 r. o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania w 1991 r. oraz o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym.

Dz.U. 1990 nr 66 poz. 393

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 1990 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Dz.U. 1990 nr 39 poz. 225

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 czerwca 1990 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Dz.U. 1989 nr 74 poz. 443

Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania.

Dz.U. 1989 nr 68 poz. 414

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od podatku od spadków i darowizn niektórych darowizn oraz podwyższenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych nie podlegających opodatkowaniu oraz wyłączonych z podstawy opodatkowania tym podatkiem.

Dz.U. 1989 nr 16 poz. 89

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 marca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od podatku od spadków i darowizn niektórych darowizn oraz podwyższenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych nie podlegających opodatkowaniu oraz wyłączonych z podstawy opodatkowania tym podatkiem.

Dz.U. 1987 nr 35 poz. 197

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 1987 r. w sprawie zwolnienia od podatku od spadków i darowizn niektórych darowizn oraz podwyższenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych nie podlegających opodatkowaniu oraz wyłączonych z podstawy opodatkowania tym podatkiem.

Dz.U. 1987 nr 12 poz. 75

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 1987 r. w sprawie zasad ustalania wartości niektórych rzeczy i praw majątkowych, stanowiącej podstawę opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Dz.U. 1985 nr 9 poz. 33

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lutego 1985 r. w sprawie podwyższenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych nie podlegających opodatkowaniu oraz wyłączonych z podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

M.P. 1984 nr 6 poz. 49

Zarządzenie Ministrów Finansów i Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 1984 r. w sprawie poboru przez notariuszy podatku od spadków i darowizn.

Dz.U. 1983 nr 45 poz. 207

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.

Dz.U. 1982 nr 10 poz. 77

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 1982 r. w sprawie złagodzenia obciążeń w podatku od spadków i darowizn.

Dz.U. 1981 nr 23 poz. 121

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 1981 r. w sprawie podatku od spadków i darowizn.

Dz.U. 1979 nr 24 poz. 144

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatków obrotowego i dochodowego.

Dz.U. 1979 nr 8 poz. 48

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia nabycia własności niektórych rzeczy i praw majątkowych od podatku od spadków i darowizn.

Dz.U. 1978 nr 28 poz. 123

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Dz.U. 1975 nr 46 poz. 256

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1975 r. w sprawie wykonania ustawy o podatku od spadków i darowizn.

1 - 100 z 136    Następne >
< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP