Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  podatek od wynagrodzeń:
 
< powrót
 
1 - 100 z 145    Następne >Dz.U. 2013 poz. 1211

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uposażeniu żołnierzy niezawodowych

Dz.U. 1994 nr 46 poz. 188

Oświadczenie Rządowe z dnia 8 listopada 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 6 października 1992 r.

Dz.U. 1994 nr 46 poz. 187

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w Warszawie dnia 6 października 1992 r.

M.P. 1994 nr 18 poz. 137

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 1994 r. w sprawie częściowego zaniechania poboru niektórych podatków i innych należności, do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, oraz warunków tego zaniechania.

M.P. 1992 nr 13 poz. 99

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 maja 1992 r. w sprawie przyrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w kwietniu 1992 r.

M.P. 1992 nr 5 poz. 26

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1991 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalania i poboru podatku od wynagrodzeń.

Dz.U. 1991 nr 73 poz. 322

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1991 r. w sprawie przychodów nie zaliczonych do wynagrodzeń.

Dz.U. 1991 nr 72 poz. 317

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 1991 r. w sprawie zwolnień od podatku od płac.

Dz.U. 1991 nr 46 poz. 202

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1991 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynnika korygującego procentowy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Dz.U. 1991 nr 46 poz. 201

Ustawa z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Dz.U. 1991 nr 11 poz. 46

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 lutego 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 1979 r. w sprawie składu komisji poborowych i wynagradzania za udział w pracach tych komisji.

Dz.U. 1991 nr 11 poz. 42

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.

Dz.U. 1991 nr 11 poz. 40

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1991 r. w sprawie zmian w podatku wyrównawczym.

M.P. 1991 nr 9 poz. 70

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 marca 1991 r. w sprawie wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wynagrodzeń w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w lutym 1991 r.

Dz.U. 1991 nr 3 poz. 13

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1991 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynnika korygującego za styczeń 1991 r. oraz określenia przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia normy przeciętnego wynagrodzenia dla podatników, którzy podjęli działalność w 1991 r.

Dz.U. 1991 nr 1 poz. 1

Ustawa z dnia 22 grudnia 1990 r. o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń.

Dz.U. 1990 nr 89 poz. 518

Ustawa z dnia 14 grudnia 1990 r. o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania w 1991 r. oraz o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym.

Dz.U. 1990 nr 86 poz. 503

Ustawa z dnia 28 września 1990 r. o zmianie ustawy karnej skarbowej.

M.P. 1990 nr 22 poz. 174

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ulg i zwolnień od podatku od płac.

Dz.U. 1990 nr 18 poz. 108

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 1990 r. w sprawie uznania przychodów agentów wykonujących działalność w imieniu jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej i umowy na warunkach zlecenia za podlegające podatkowi od wynagrodzeń oraz w sprawie opłacania podatku wyrównawczego przez tych agentów.

Dz.U. 1990 nr 18 poz. 107

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od wynagrodzeń.

M.P. 1990 nr 1 poz. 2

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1989 r. w sprawie ulg i zwolnień od podatku od płac.

M.P. 1989 nr 3 poz. 26

Uchwała nr 5 Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników transportu samochodowego, spedycji krajowej i komunikacji miejskiej.

Dz.U. 1988 nr 40 poz. 323

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 grudnia 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 1979 r. w sprawie składu komisji poborowych i wynagradzania za udział w pracach tych komisji.

Dz.U. 1988 nr 38 poz. 301

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania przychodów agentów wykonujących działalność w imieniu jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej i umowy na warunkach zlecenia za podlegające podatkowi od wynagrodzeń oraz w sprawie opłacania podatku wyrównawczego przez tych agentów.

Dz.U. 1988 nr 16 poz. 118

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 1988 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od wynagrodzeń.

M.P. 1988 nr 4 poz. 38

Uchwała nr 13 Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1988 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w państwowych przedsiębiorstwach uzdrowiskowych.

Dz.U. 1986 nr 8 poz. 45

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej.

Dz.U. 1985 nr 22 poz. 98

Ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym.

M.P. 1985 nr 8 poz. 71

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ulg i zwolnień od podatku od płac.

Dz.U. 1984 nr 58 poz. 300

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu nagród.

Dz.U. 1984 nr 44 poz. 231

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania osób za pełnienie funkcji sekretarza komitetu naukowego lub komisji naukowej w Polskiej Akademii Nauk.

Dz.U. 1984 nr 35 poz. 188

Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 26 czerwca 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pracowniczych urlopów wypoczynkowych.

Dz.U. 1984 nr 29 poz. 149

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 1984 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 10 grudnia 1959 r. o Służbie Więziennej.

M.P. 1984 nr 22 poz. 152

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych od niektórych wynagrodzeń.

M.P. 1984 nr 16 poz. 114

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 czerwca 1984 r. w sprawie ulg i zwolnień od podatku od płac.

Dz.U. 1984 nr 16 poz. 75

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lutego 1984 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej.

M.P. 1984 nr 11 poz. 76

Uchwała nr 64 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi szkół.

M.P. 1984 nr 10 poz. 72

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 1984 r. w sprawie zaniechania ustalania podatku od wynagrodzeń od niektórych wynagrodzeń.

M.P. 1984 nr 9 poz. 59

Uchwała nr 39 Rady Ministrów z dnia 19 marca 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.

M.P. 1984 nr 4 poz. 32

Uchwała nr 23 Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1984 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w organizacjach społecznych.

M.P. 1984 nr 3 poz. 25

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 1984 r. w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych od niektórych wynagrodzeń.

Dz.U. 1983 nr 73 poz. 327

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu nagród.

Dz.U. 1983 nr 73 poz. 322

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników instytutów naukowo-badawczych i placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz pracowników naukowo-badawczych zatrudnionych w innych jednostkach organizacyjnych.

Dz.U. 1983 nr 70 poz. 316

Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 15 grudnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pracowniczych urlopów wypoczynkowych.

Dz.U. 1983 nr 65 poz. 295

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 1983 r. w sprawie uznania przychodów agentów wykonujących działalność w imieniu jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy na warunkach zlecenia za podlegające podatkowi od wynagrodzeń oraz w sprawie opłacania podatku wyrównawczego przez tych agentów.

Dz.U. 1983 nr 62 poz. 284

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników instytutów naukowo-badawczych i placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz pracowników naukowo-badawczych zatrudnionych w innych jednostkach organizacyjnych.

Dz.U. 1983 nr 58 poz. 264

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 października 1983 r. w sprawie podatku od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w nie uspołecznionych zakładach pracy i przez osoby fizyczne oraz od wynagrodzeń adwokatów - członków zespołów adwokackich.

Dz.U. 1983 nr 49 poz. 219

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad opodatkowania przychodów z twórczości lub działalności plastycznej i lutniczej podatkiem od wynagrodzeń.

M.P. 1983 nr 36 poz. 203

Uchwała nr 148 Rady Ministrów z dnia 29 października 1983 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników upowszechniania kultury.

Dz.U. 1983 nr 33 poz. 157

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 1983 r. w sprawie zasad obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz pokrywania wydatków na te zasiłki.

M.P. 1983 nr 31 poz. 168

Uchwała nr 112 Rady Ministrów z dnia 5 września 1983 r. w sprawie zasad wynagradzania za udział w posiedzeniach kolegiów i komisji orzecznictwa do spraw wykroczeń.

Dz.U. 1983 nr 22 poz. 97

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 1983 r. w sprawie terminów płatności podatku od wynagrodzeń.

Dz.U. 1983 nr 16 poz. 78

Ustawa z dnia 23 marca 1983 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin.

M.P. 1983 nr 13 poz. 80

Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 22 marca 1983 r. w sprawie zasad przyznawania pracownikom szkół wyższych dodatków za prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych oraz wykazu tych prac.

M.P. 1983 nr 12 poz. 75

Uchwała nr 25 Rady Ministrów z dnia 7 marca 1983 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi szkół.

Dz.U. 1983 nr 4 poz. 25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu nagród.

Dz.U. 1983 nr 1 poz. 2

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników uspołecznionych zakładów pracy.

Dz.U. 1982 nr 39 poz. 259

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1982 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

Dz.U. 1982 nr 31 poz. 214

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.

Dz.U. 1982 nr 22 poz. 156

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych oraz dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki niektórych przedsiębiorstw.

M.P. 1982 nr 20 poz. 170

Uchwała nr 159 Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1982 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.

M.P. 1982 nr 11 poz. 79

Uchwała nr 68 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1982 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników transportu samochodowego, spedycji krajowej i komunikacji miejskiej.

Dz.U. 1982 nr 10 poz. 78

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 1982 r. w sprawie niektórych podatków i opłat terenowych.

Dz.U. 1982 nr 9 poz. 69

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 1982 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od wynagrodzeń przychodów z niektórych usług hotelarskich.

Dz.U. 1982 nr 9 poz. 67

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu komisji poborowych i wynagradzania za udział w pracach tych komisji.

Dz.U. 1982 nr 7 poz. 55

Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej.

Dz.U. 1982 nr 5 poz. 37

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 1982 r. w sprawie zasad opodatkowania przychodów z twórczości lub działalności plastycznej i lutniczej podatkiem od wynagrodzeń.

Dz.U. 1982 nr 5 poz. 36

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 1982 r. w sprawie uznania niektórych przychodów za podlegające opodatkowaniu podatkiem od wynagrodzeń.

Dz.U. 1982 nr 3 poz. 23

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu mieszkaniowego.

Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

Dz.U. 1982 nr 2 poz. 16

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu nagród, zakładowego funduszu socjalnego i zakładowej działalności socjalnej oraz zakładowego funduszu mieszkaniowego.

Dz.U. 1981 nr 28 poz. 149

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podwyższenia kwot wynagrodzenia wolnego od podatku od wynagrodzeń oraz obniżenia skal w podatku od wynagrodzeń.

M.P. 1981 nr 27 poz. 236

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 1981 r. w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych od wynagrodzeń emerytów i rencistów z tytułu wykonywania czynności biegłego.

Dz.U. 1981 nr 22 poz. 117

Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 19 sierpnia 1981 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1973 r. w sprawie zakładowego funduszu socjalnego i zakładowej działalności socjalnej.

Dz.U. 1981 nr 21 poz. 109

Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 19 sierpnia 1981 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1973 r. w sprawie zakładowego funduszu mieszkaniowego.

Dz.U. 1981 nr 20 poz. 101

Ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

M.P. 1981 nr 12 poz. 96

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 1981 r. w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych od niektórych wynagrodzeń.

Dz.U. 1981 nr 4 poz. 18

Ustawa z dnia 11 lutego 1981 r. o opodatkowaniu podatkiem od wynagrodzeń dodatkowych wynagrodzeń i niektórych innych przychodów.

Dz.U. 1979 nr 27 poz. 158

Oświadczenie Rządowe z dnia 6 listopada 1979 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Norwegii o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Oslo dnia 24 maja 1977 r.

Dz.U. 1979 nr 27 poz. 157

Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Norwegii o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana w Oslo dnia 24 maja 1977 r.

Dz.U. 1979 nr 21 poz. 123

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1979 r. w sprawie składu komisji poborowych i wynagradzania za udział w pracach tych komisji.

Dz.U. 1979 nr 15 poz. 97

Ustawa z dnia 28 czerwca 1979 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dz.U. 1979 nr 9 poz. 54

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku od wynagrodzeń od osób prowadzących zakłady w formie rozliczenia zryczałtowanego oraz od pracowników zatrudnionych w tych zakładach.

Dz.U. 1979 nr 4 poz. 21

Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 25 stycznia 1979 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 października 1973 r. w sprawie zakładowego funduszu nagród.

M.P. 1978 nr 32 poz. 119

Uchwała nr 146 Rady Ministrów z dnia 29 września 1978 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi szkół.

Dz.U. 1978 nr 31 poz. 136

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1978 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych podatku od wynagrodzeń od niektórych rodzajów wynagrodzeń.

M.P. 1978 nr 15 poz. 51

Uchwała nr 49 Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1978 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników transportu samochodowego, spedycji krajowej i komunikacji miejskiej.

M.P. 1978 nr 10 poz. 37

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 1978 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zwolnienia niektórych kategorii wynagrodzeń od podatku od wynagrodzeń oraz ustalenia norm kosztów uzyskania niektórych wynagrodzeń.

Dz.U. 1978 nr 8 poz. 30

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Dz.U. 1978 nr 5 poz. 14

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 1978 r. w sprawie podatku od wynagrodzeń od osób prowadzących zakłady w formie rozliczenia zryczałtowanego oraz od pracowników zatrudnionych w tych zakładach.

M.P. 1977 nr 20 poz. 109

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 1977 r. w sprawie zwolnienia niektórych kategorii wynagrodzeń od podatku od wynagrodzeń oraz ustalenia norm kosztów uzyskania niektórych wynagrodzeń.

Dz.U. 1977 nr 20 poz. 81

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 1977 r. w sprawie zwolnienia od podatku wynagrodzeń osób zatrudnionych w niektórych spółdzielczych zakładach usługowych.

Dz.U. 1977 nr 18 poz. 71

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 1977 r. w sprawie opodatkowania zagranicznych osób fizycznych i osób prawnych.

Dz.U. 1977 nr 16 poz. 65

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 maja 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania niektórych przychodów podatkiem od wynagrodzeń.

Dz.U. 1977 nr 13 poz. 51

Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana w Sztokholmie dnia 5 czerwca 1975 r.

Dz.U. 1976 nr 40 poz. 238

Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 13 grudnia 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pracowniczych urlopów wypoczynkowych oraz rozporządzenie w sprawie obliczania wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, odszkodowań, dodatków wyrównawczych oraz niektórych innych należności ze stosunku pracy.

Dz.U. 1976 nr 25 poz. 145

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1976 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytutów naukowo-badawczych i placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz pracowników naukowo-badawczych zatrudnionych w innych jednostkach organizacyjnych.

Dz.U. 1975 nr 42 poz. 218

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 1975 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 10 grudnia 1959 r. o Służbie Więziennej.

M.P. 1975 nr 22 poz. 137

Uchwała nr 114 Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1975 r. w sprawie organizacji służby weterynaryjnej podległej terenowym organom administracji państwowej.

1 - 100 z 145    Następne >
< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP