Strona główna  Sejmu RP       
 
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  Rada Ministrów:
 
< powrót
 
1 - 100 z 493    Następne >Dz.U. 2015 poz. 836

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra – Członka Rady Ministrów Jacka Cichockiego w zakresie koordynacji służb specjalnych

M.P. 2015 poz. 563

Zarządzenie nr 42 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zniesienia Zespołu Doradców Prezesa Rady Ministrów

M.P. 2015 poz. 432

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2015 r. nr 1131.4.2015 o zmianie w składzie Rady Ministrów

M.P. 2015 poz. 414

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2015 r. nr 1131.3.2015 o zmianie w składzie Rady Ministrów

M.P. 2015 poz. 122

Zarządzenie nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie zniesienia Międzyresortowego Zespołu do spraw Opracowania Programu Ratownictwa i Ochrony Ludności na lata 2014–2017

Dz.U. 2014 poz. 1277

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 września 2014 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra – Członka Rady Ministrów Jacka Cichockiego

Dz.U. 2014 poz. 1276

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra – Członka Rady Ministrów Jacka Cichockiego w zakresie koordynacji służb specjalnych

M.P. 2014 poz. 892

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wotum zaufania dla Rady Ministrów

M.P. 2014 poz. 806

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2014 r. nr 1131-14-2014 o powołaniu w skład Rady Ministrów

M.P. 2014 poz. 803

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2014 r. nr 1131-11-2014 o przyjęciu dymisji Rady Ministrów

M.P. 2014 poz. 645

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2014 r. nr 1131-9-2014 o zmianie w składzie Rady Ministrów

M.P. 2014 poz. 644

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2014 r. nr 1131-8-2014 o zmianie w składzie Rady Ministrów

M.P. 2014 poz. 523

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia Radzie Ministrów wotum zaufania

M.P. 2014 poz. 395

Zarządzenie nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji

M.P. 2014 poz. 270

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2014 r. nr 1131-5-2014 o zmianie w składzie Rady Ministrów

M.P. 2014 poz. 269

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2014 r. nr 1131-4-2014 o zmianie w składzie Rady Ministrów

M.P. 2014 poz. 205

Uchwała Nr 20 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zaleceń ujednolicenia terminów wejścia w życie niektórych aktów normatywnych

Dz.U. 2013 poz. 1402

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Zarządzania Infrastrukturą Drogową

M.P. 2013 poz. 1006

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2013 r. nr 1131-25-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów

M.P. 2013 poz. 1005

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2013 r. nr 1131-24-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów

M.P. 2013 poz. 1004

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2013 r. nr 1131-23-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów

M.P. 2013 poz. 1003

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2013 r. nr 1131-22-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów

M.P. 2013 poz. 986

Zarządzenie Nr 86 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie Stałego Komitetu Rady Ministrów

M.P. 2013 poz. 979

Uchwała Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów

M.P. 2013 poz. 737

Zarządzenie Nr 66 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2013 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Opracowania Programu Ratownictwa i Ochrony Ludności na lata 2014–2017

M.P. 2013 poz. 444

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2012 r. (w okresie prezydencji cypryjskiej)

M.P. 2013 poz. 357

Zarządzenie Nr 33 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów

Dz.U. 2013 poz. 297

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra – Członka Rady Ministrów Jacka Cichockiego

Dz.U. 2013 poz. 280

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Informacji i Edukacji Finansowej w zakresie Budżetu, Finansów Publicznych i Instytucji Finansowych oraz Ochrony Finansów Publicznych

M.P. 2013 poz. 190

Zarządzenie Nr 25 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów

M.P. 2013 poz. 160

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2013 r. nr 1131-6-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów

M.P. 2013 poz. 159

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2013 r. nr 1131-5-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów

M.P. 2013 poz. 158

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2013 r. nr 1131-4-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów

M.P. 2013 poz. 157

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2013 r. nr 1131-3-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów

M.P. 2013 poz. 156

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2013 r. nr 1131-2-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów

M.P. 2013 poz. 149

Zarządzenie Nr 17 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej

M.P. 2013 poz. 79

Zarządzenie Nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie Rady do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji

Dz.U. 2012 poz. 1001

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach

M.P. 2012 poz. 994

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2012 r. nr 1131-9-2012 o zmianach w składzie Rady Ministrów

M.P. 2012 poz. 993

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2012 r. nr 1131-8-2012 o zmianach w składzie Rady Ministrów

Dz.U. 2012 poz. 856

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego

Dz.U. 2012 poz. 807

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw rozwoju wydobywania węglowodorów

M.P. 2012 poz. 769

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2012 r. w sprawie wyrażenia Radzie Ministrów wotum zaufania

M.P. 2012 poz. 648

Zarządzenie Nr 71 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych

Dz.U. 2012 poz. 636

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Zapewnienia Bezpieczeństwa w Trakcie Przygotowywania i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r.

M.P. 2012 poz. 571

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych

Dz.U. 2012 poz. 392

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Radzie Ministrów

Dz.U. 2012 poz. 183

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Opracowania Programu Zapobiegania Nieprawidłowościom w Instytucjach Publicznych

M.P. 2012 poz. 7

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2011 r. (podczas prezydencji węgierskiej)

M.P. 2012 poz. 1

Zarządzenie Nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji

Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1672

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia

Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1671

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska

Dz.U. 2011 nr 276 poz. 1630

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw deregulacji gospodarczych

Dz.U. 2011 nr 254 poz. 1524

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Jacka Cichockiego — Ministra Spraw Wewnętrznych — w zakresie koordynacji służb specjalnych

Dz.U. 2011 nr 250 poz. 1503

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Dz.U. 2011 nr 250 poz. 1502

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Dz.U. 2011 nr 250 poz. 1501

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Dz.U. 2011 nr 250 poz. 1500

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zniesienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Infrastruktury

Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1496

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra — Członka Rady Ministrów Tomasza Arabskiego

Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1495

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia

Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1494

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1493

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska

Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1492

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych

Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1491

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych

Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1490

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości

Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1489

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki

Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1488

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa

Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1487

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego

Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1486

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1485

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1484

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej

Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1483

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1482

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1481

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów

Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1480

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej

Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1479

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji

Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1478

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki

Dz.U. 2011 nr 184 poz. 1088

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły

Dz.U. 2011 nr 161 poz. 966

Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

M.P. 2011 nr 114 poz. 1153

Zarządzenie Nr 100 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów

M.P. 2011 nr 113 poz. 1146

Uchwała Nr 214 Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę — Regulamin pracy Rady Ministrów

M.P. 2011 nr 111 poz. 1133

Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 98 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

M.P. 2011 nr 105 poz. 1057

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie wotum zaufania dla Rady Ministrów

M.P. 2011 nr 102 poz. 1027

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2011 r. nr 1131-17-2011 r. o powołaniu w skład Rady Ministrów

M.P. 2011 nr 102 poz. 1026

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2011 r. nr 1131-16-2011 o powołaniu Prezesa Rady Ministrów

M.P. 2011 nr 101 poz. 1023

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2011 r. nr 1131-13-2011 o desygnowaniu Prezesa Rady Ministrów

M.P. 2011 nr 101 poz. 1022

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2011 r. nr 1131-12-2011 o przyjęciu dymisji Rady Ministrów

M.P. 2011 nr 101 poz. 1021

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2011 r. nr 1131-15-2011 o zmianie w składzie Rady Ministrów

M.P. 2011 nr 101 poz. 1020

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2011 r. nr 1131-14-2011 o zmianie w składzie Rady Ministrów

M.P. 2011 nr 84 poz. 860

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2011 r. nr 1131-5-2011 o zmianie w składzie Rady Ministrów

M.P. 2011 nr 84 poz. 859

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2011 r. nr 1131-4-2011 o zmianie w składzie Rady Ministrów

M.P. 2011 nr 78 poz. 786

Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów Nr 57 z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów

M.P. 2011 nr 78 poz. 785

Uchwała Rady Ministrów Nr 158 z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę — Regulamin pracy Rady Ministrów

Dz.U. 2011 nr 77 poz. 418

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Euro, Rady Koordynacyjnej oraz Międzyinstytucjonalnych Zespołów Roboczych do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską

M.P. 2011 nr 70 poz. 688

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów

M.P. 2011 nr 53 poz. 564

Zarządzenie Nr 42 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie Komitetu Wspomagającego do spraw Prezydencji Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej

M.P. 2011 nr 50 poz. 553

Uchwała Nr 96 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów

M.P. 2011 nr 50 poz. 551

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Śledczej do zbadania sprawy zarzutu nielegalnego wywierania wpływu przez członków Rady Ministrów, Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na funkcjonariuszy Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prokuratorów i osoby pełniące funkcje w organach wymiaru sprawiedliwości w celu wymuszenia przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w związku z postępowaniami karnymi oraz czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi w sprawach z udziałem lub przeciwko członkom Rady Ministrów, posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i dziennikarzom, w okresie od 31 października 2005 roku do 16 listopada 2007 roku

M.P. 2011 nr 45 poz. 504

Zarządzenie Nr 35 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności

M.P. 2011 nr 18 poz. 185

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wyboru uzupełniającego do składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania sprawy zarzutu nielegalnego wywierania wpływu przez członków Rady Ministrów, Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na funkcjonariuszy Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prokuratorów i osoby pełniące funkcje w organach wymiaru sprawiedliwości w celu wymuszenia przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w związku z postępowaniami karnymi oraz czynnościami operacyjno- rozpoznawczymi w sprawach z udziałem lub przeciwko członkom Rady Ministrów, posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i dziennikarzom, w okresie od 31 października 2005 roku do 16 listopada 2007 roku

1 - 100 z 493    Następne >
< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2013 Kancelaria Sejmu RP