Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  Rządowe Centrum Legislacji:
 
< powrót
 
Dz.U. 2017 poz. 578

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji

M.P. 2017 poz. 282

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji

M.P. 2016 poz. 450

Zarządzenie nr 59 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji

Dz.U. 2015 poz. 1469

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji

M.P. 2015 poz. 1097

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji

M.P. 2015 poz. 753

Zarządzenie Nr 69 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji

M.P. 2015 poz. 48

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji

M.P. 2014 poz. 105

Zarządzenie Nr 3 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji

Dz.U. 2011 nr 117 poz. 676

Ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw

M.P. 2009 nr 5 poz. 46

Zarządzenie Nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji

M.P. 2008 nr 35 poz. 322

Zarządzenie Nr 49 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji

M.P. 2006 nr 6 poz. 100

Zarządzenie Nr 17 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji

Dz.U. 2005 nr 27 poz. 218

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji

Dz.U. 2004 nr 277 poz. 2745

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji

M.P. 2004 nr 31 poz. 547

Zarządzenie Nr 63 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji

M.P. 2002 nr 37 poz. 586

Zarządzenie Nr 101 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji.

M.P. 2002 nr 27 poz. 448

Zarządzenie Nr 79 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji.

Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1415

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji.

Dz.U. 2001 nr 86 poz. 953

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach urzędów państwowych.

Dz.U. 1999 nr 109 poz. 1241

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji.

Dz.U. 1999 nr 109 poz. 1239

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP