Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  sądowe koszty i opłaty:
 
< powrót
 
1 - 100 z 251    Następne >Dz.U. 2016 poz. 1822

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Dz.U. 2016 poz. 1749

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania karnego

Dz.U. 2015 poz. 1583

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

Dz.U. 2015 poz. 1188

Ustawa z dnia 9 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

Dz.U. 2014 poz. 1851

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

Dz.U. 2014 poz. 635

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o adwokaturze

Dz.U. 2014 poz. 101

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Dz.U. 2013 poz. 712

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz Agencji Mienia Wojskowego

Dz.U. 2012 poz. 1101

Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2011 nr 299 poz. 1775

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych

Dz.U. 2009 nr 175 poz. 1361

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze

Dz.U. 2006 nr 27 poz. 199

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych

Dz.U. 2003 nr 60 poz. 535

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze

Dz.U. 2002 nr 44 poz. 415

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie kosztów sądowych przy zakładaniu ksiąg wieczystych.

Dz.U. 1999 nr 88 poz. 990

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych.

Dz.U. 1999 nr 45 poz. 452

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.

Dz.U. 1997 nr 141 poz. 948

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.

Dz.U. 1997 nr 106 poz. 678

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych ustaw.

Dz.U..1997 nr 103 poz. 659

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 1997 r. w sprawie wynagrodzenia notariusza za czynności związane z przekazywaniem zakładowych budynków mieszkalnych oraz w sprawie wysokości niektórych opłat sądowych.

Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.

Dz.U. 1997 nr 41 poz. 255

Ustawa z dnia 21 lutego 1997 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

Dz.U. 1996 nr 156 poz. 780

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie kosztów postępowania w sprawach o wykroczenia.

Dz.U. 1996 nr 156 poz. 779

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie zmiany opłat w sprawach karnych.

Dz.U. 1996 nr 154 poz. 753

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.

Dz.U. 1996 nr 149 poz. 709

Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Obrony Narodowej z dnia 13 grudnia 1996 r. w sprawie obliczania wydatków w postępowaniu karnym.

Dz.U. 1996 nr 146 poz. 683

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 1996 r. w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości kosztów postępowania w sprawach z oskarżenia prywatnego.

Dz.U. 1996 nr 139 poz. 650

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 1996 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych.

Dz.U. 1996 nr 90 poz. 405

Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego.

Dz.U. 1996 nr 52 poz. 232

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.

Dz.U. 1996 nr 52 poz. 231

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych.

Dz.U. 1996 nr 43 poz. 189

Ustawa z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego, rozporządzeń Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadłościowe i Prawo o postępowaniu układowym, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U. 1995 nr 154 poz. 793

Ustawa z dnia 1 grudnia 1995 r. zmieniająca ustawę o zmianie Kodeksu postępowania karnego, ustawy o ustroju sądów wojskowych, ustawy o opłatach w sprawach karnych i ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Dz.U. 1995 nr 153 poz. 785

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1995 r. w sprawie wysokości opłaty od kasacji w sprawach karnych.

Dz.U. 1995 nr 117 poz. 563

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 1995 r. w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne oraz inne akty i czynności z zakresu administracji publicznej.

Dz.U. 1995 nr 112 poz. 540

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 1995 r. w sprawie ustalenia struktury organizacyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego i regulaminu jego działania.

Dz.U. 1995 nr 95 poz. 475

Ustawa z dnia 12 lipca 1995 r. o zmianie Kodeksu karnego, Kodeksu karnego wykonawczego oraz o podwyższeniu dolnych i górnych granic grzywien i nawiązek w prawie karnym.

Dz.U. 1995 nr 74 poz. 368

Ustawa z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

Dz.U. 1995 nr 17 poz. 82

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 1995 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia notariusza oraz wysokości wpisów sądowych za czynności związane z przekazywaniem zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe.

Dz.U. 1994 nr 140 poz. 771

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne.

Dz.U. 1994 nr 138 poz. 739

Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Finansów z dnia 22 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów zabezpieczenia i wykonania kar majątkowych i roszczeń odszkodowawczych.

Dz.U. 1994 nr 138 poz. 733

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności egzekucyjne oraz sposobu przeprowadzania publicznej licytacji i trybu postępowania przy przechowywaniu i egzekucyjnej sprzedaży niektórych rodzajów ruchomości.

Dz.U. 1994 nr 136 poz. 712

Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obliczania wydatków w postępowaniu karnym.

Dz.U. 1994 nr 133 poz. 691

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.

Dz.U. 1994 nr 119 poz. 582

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości kosztów postępowania w sprawach z oskarżenia prywatnego.

Dz.U. 1994 nr 119 poz. 581

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty od podania o wniesienie rewizji nadzwyczajnej w sprawach karnych.

Dz.U. 1994 nr 119 poz. 580

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości opłaty za udzielenie informacji z rejestru skazanych oraz sposobu jej uiszczania.

Dz.U. 1994 nr 119 poz. 579

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu spłaty należności sądowych.

Dz.U. 1994 nr 119 poz. 577

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności komorników.

Dz.U. 1994 nr 119 poz. 576

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych.

Dz.U. 1994 nr 102 poz. 500

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad wymiany znaków opłaty sądowej na nowe znaki.

Dz.U. 1994 nr 79 poz. 362

Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

M.P. 1994 nr 64 poz. 574

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kosztów sądowych w postępowaniu o założenie księgi wieczystej.

Dz.U. 1994 nr 52 poz. 213

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu spłaty należności sądowych.

M.P. 1994 nr 41 poz. 345

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kosztów sądowych w postępowaniu o założenie księgi wieczystej.

Dz.U. 1994 nr 31 poz. 115

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym.

Dz.U. 1994 nr 2 poz. 9

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 grudnia 1993 r. w sprawie określenia wysokości opłaty stałej i opłaty kancelaryjnej w postępowaniu w sprawach rejestrowych oraz sposobu uiszczenia należności z tytułu kosztów tego postępowania.

Dz.U. 1993 nr 82 poz. 387

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 1993 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za udzielenie informacji z rejestru skazanych oraz sposobu jej uiszczania.

Dz.U. 1993 nr 79 poz. 371

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 29 lipca 1993 r. w sprawie postępowania dotyczącego odpowiedzialności zawodowej lekarzy weterynarii.

Dz.U. 1993 nr 75 poz. 357

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lipca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu spłaty należności sądowych.

Dz.U. 1993 nr 70 poz. 337

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1993 r. w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne.

Dz.U. 1993 nr 63 poz. 305

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1993 r. w sprawie szczegółowych przepisów dotyczących postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej aptekarzy.

Dz.U. 1993 nr 59 poz. 270

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie zmiany wysokości opłat w sprawach karnych.

Dz.U. 1993 nr 49 poz. 224

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 czerwca 1993 r. w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości kosztów postępowania w sprawach z oskarżenia prywatnego.

Dz.U. 1993 nr 49 poz. 223

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 czerwca 1993 r. w sprawie opłaty od podania o wniesienie rewizji nadzwyczajnej w sprawach karnych.

Dz.U. 1993 nr 46 poz. 210

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 1993 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.

Dz.U. 1993 nr 41 poz. 187

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 kwietnia 1993 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych.

M.P. 1993 nr 32 poz. 331

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 1993 r. w sprawie ogólnego zezwolenia dewizowego.

Dz.U. 1993 nr 24 poz. 109

Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Obrony Narodowej z dnia 19 marca 1993 r. w sprawie obliczania wydatków w postępowaniu karnym.

Dz.U. 1993 nr 9 poz. 45

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 stycznia 1993 r. w sprawie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych.

Dz.U. 1993 nr 6 poz. 30

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1993 r. w sprawie kosztów postępowania w sprawach o wykroczenia.

Dz.U. 1992 nr 64 poz. 326

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 sierpnia 1992 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia radców prawnych.

Dz.U. 1992 nr 58 poz. 292

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.

Dz.U. 1992 nr 33 poz. 145

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 kwietnia 1992 r. w sprawie określenia ulgowych stawek opłat sądowych oraz zwolnienia od tych opłat w sprawach o zabezpieczenie należności z tytułu udzielonych kredytów, gwarancji i poręczeń.

Dz.U. 1992 nr 21 poz. 88

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 marca 1992 r. uchylające rozporządzenie w sprawie opłat w sądowym postępowaniu z zakresu rejestru handlowego.

Dz.U. 1992 nr 21 poz. 87

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.

Dz.U. 1992 nr 12 poz. 43

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne.

Dz.U. 1991 nr 110 poz. 478

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.

Dz.U. 1991 nr 86 poz. 393

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.

Dz.U. 1991 nr 85 poz. 390

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 1991 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.

Dz.U. 1991 nr 82 poz. 369

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości.

Dz.U. 1991 nr 81 poz. 360

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 1991 r. w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości kosztów postępowania w sprawach z oskarżenia prywatnego.

Dz.U. 1991 nr 81 poz. 359

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 1991 r. w sprawie opłaty od podania o wniesienie rewizji nadzwyczajnej w sprawach karnych.

Dz.U. 1991 nr 81 poz. 358

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych.

Dz.U. 1991 nr 81 poz. 357

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 sierpnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym.

Dz.U. 1991 nr 81 poz. 354

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1991 r. w sprawie kosztów upomnienia oraz przypadków, w których egzekucja administracyjna może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia.

Dz.U. 1991 nr 77 poz. 339

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 1991 r. w sprawie sposobu prowadzenia egzekucji grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania.

Dz.U. 1991 nr 62 poz. 264

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie taksy za czynności komorników.

Dz.U. 1991 nr 62 poz. 261

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1991 r. w sprawie zmiany wysokości opłat w sprawach karnych.

Dz.U. 1991 nr 34 poz. 149

Ustawa z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

Dz.U. 1991 nr 32 poz. 135

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 marca 1991 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych.

Dz.U. 1991 nr 28 poz. 119

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów postępowania w sprawach o wykroczenia.

Dz.U. 1991 nr 25 poz. 102

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lutego 1991 r. w sprawie umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu spłaty należności sądowych.

Dz.U. 1991 nr 22 poz. 93

Ustawa z dnia 22 lutego 1991 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

M.P. 1991 nr 19 poz. 136

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 maja 1991 r. w sprawie kosztów sądowych w postępowaniu o założenie księgi wieczystej.

Dz.U. 1990 nr 92 poz. 547

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek, warunków przyznawania i wypłaty ryczałtu przysługującego sędziom i pracownikom sądowym za dokonanie oględzin oraz stawek należności kuratorów.

Dz.U. 1990 nr 89 poz. 520

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne.

Dz.U. 1990 nr 70 poz. 415

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 1990 r. w sprawie opłaty od podania o wniesienie rewizji nadzwyczajnej w sprawach karnych.

Dz.U. 1990 nr 70 poz. 414

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 1990 r. w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości kosztów postępowania w sprawach z oskarżenia prywatnego.

Dz.U. 1990 nr 70 poz. 413

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych.

Dz.U. 1990 nr 62 poz. 364

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym.

1 - 100 z 251    Następne >
< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP