Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  sędziowie:
 
< powrót
 
1 - 100 z 1371    Następne >Dz.U. 2017 poz. 1126

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dodatku wyrównawczego dla żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową na stanowiskach służbowych sędziów sądów wojskowych oraz prokuratorów do spraw wojskowych

M.P. 2017 poz. 771

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lipca 2017 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Bydgoszczy

M.P. 2017 poz. 729

Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 19 lipca 2017 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego

M.P. 2017 poz. 690

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lipca 2017 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

M.P. 2017 poz. 684

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2017 r. nr 1131.10.2017 o powołaniu Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego

M.P. 2017 poz. 667

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2017 r. nr 1130.18.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

M.P. 2017 poz. 666

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2017 r. nr 1130.17.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

M.P. 2017 poz. 665

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2017 r. nr 1130.15.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

M.P. 2017 poz. 644

Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 23 czerwca 2017 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego

M.P. 2017 poz. 610

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego

M.P. 2017 poz. 521

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2017 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia

M.P. 2017 poz. 520

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2017 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie

M.P. 2017 poz. 506

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2017 r. nr 1130.12.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

M.P. 2017 poz. 503

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2017 r. nr 1130.11.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego

M.P. 2017 poz. 430

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 kwietnia 2017 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi

M.P. 2017 poz. 429

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 kwietnia 2017 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

M.P. 2017 poz. 391

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2017 r. nr 1130.14.2017 zmieniające postanowienie o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego

M.P. 2017 poz. 390

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2017 r. nr 1130.8.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego

M.P. 2017 poz. 388

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2017 r. nr 1130.10.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

M.P. 2017 poz. 387

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2017 r. nr 1130.9.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

M.P. 2017 poz. 386

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. nr 1130.5.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

M.P. 2017 poz. 385

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. nr 1130.4.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

M.P. 2017 poz. 374

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lutego 2017 r. nr 1130.6.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

M.P. 2017 poz. 321

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 marca 2017 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

M.P. 2017 poz. 320

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 marca 2017 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia

M.P. 2017 poz. 230

Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 2017 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego

M.P. 2017 poz. 228

Postanowienie nr 1130.2.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 stycznia 2017 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

M.P. 2017 poz. 226

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2017 r. nr 1130.1.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

M.P. 2017 poz. 225

Postanowienie nr 1130.3.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2017 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

M.P. 2017 poz. 224

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego

M.P. 2017 poz. 223

Postanowienie nr 7 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie stwierdzenia utraty stanowiska sędziego Trybunału Stanu

Dz.U. 2017 poz. 199

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie uposażeń oraz uposażeń rodzinnych sędziów w stanie spoczynku i członków ich rodzin oraz terminów przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenie społeczne

M.P. 2017 poz. 182

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lutego 2017 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

M.P. 2017 poz. 177

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lutego 2017 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Bydgoszczy

M.P. 2017 poz. 176

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lutego 2017 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

Dz.U. 2017 poz. 174

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie konta w systemie teleinformatycznym obsługującym zgłoszenie na wolne stanowisko sędziowskie

Dz.U. 2017 poz. 146

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

M.P. 2017 poz. 85

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 stycznia 2017 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia

M.P. 2017 poz. 36

Postanowienie nr 1130.18.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

M.P. 2017 poz. 34

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2016 r. nr 1130.20.2016 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

M.P. 2017 poz. 33

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2016 r. nr 1130.21.2016 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

M.P. 2017 poz. 32

Postanowienie nr 1130.19.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Dz.U. 2016 poz. 2074

Ustawa z dnia 13 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Dz.U. 2016 poz. 2073

Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Dz.U. 2016 poz. 2072

Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym

Dz.U. 2016 poz. 1994

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie delegowania sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz świadczeń przysługujących sędziom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby

Dz.U. 2016 poz. 1889

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie

Dz.U. 2016 poz. 1749

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania karnego

Dz.U. 2016 poz. 1522

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego

M.P. 2016 poz. 1237

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2016 r. nr 1131.25.2016 o powołaniu Prezesa Trybunału Konstytucyjnego

M.P. 2016 poz. 1206

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego

M.P. 2016 poz. 1190

Postanowienie nr 27 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie stwierdzenia utraty stanowiska sędziego Trybunału Stanu

M.P. 2016 poz. 1179

Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 2016 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego

Dz.U. 2016 poz. 1166

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego

M.P. 2016 poz. 1147

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 listopada 2016 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia

M.P. 2016 poz. 1146

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 listopada 2016 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie

M.P. 2016 poz. 1139

Postanowienie nr 1130.16.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

M.P. 2016 poz. 1138

Postanowienie nr 1130.15.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

M.P. 2016 poz. 1134

Postanowienie nr 1130.17.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

M.P. 2016 poz. 1082

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 października 2016 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu

Dz.U. 2016 poz. 1066

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych

M.P. 2016 poz. 986

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

M.P. 2016 poz. 926

Postanowienie nr 1131.12.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 2016 r. o powołaniu Prezesów Sądu Najwyższego

M.P. 2016 poz. 924

Postanowienie nr 1130.13.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

M.P. 2016 poz. 923

Postanowienie nr 1130.14.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

M.P. 2016 poz. 922

Postanowienie nr 1130.11.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

M.P. 2016 poz. 920

Postanowienie nr 1130.12.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

M.P. 2016 poz. 900

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 września 2016 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego przewidzianych do objęcia

M.P. 2016 poz. 897

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 września 2016 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku

M.P. 2016 poz. 802

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 sierpnia 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

Dz.U. 2016 poz. 791

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów

M.P. 2016 poz. 697

Postanowienie nr 1130.10.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

M.P. 2016 poz. 696

Postanowienie nr 1130.9.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

M.P. 2016 poz. 695

Postanowienie nr 1130.7.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

M.P. 2016 poz. 678

Postanowienie nr 1130.8.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

M.P. 2016 poz. 642

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lipca 2016 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu

M.P. 2016 poz. 641

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lipca 2016 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego przewidzianych do objęcia

Dz.U. 2016 poz. 620

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia aplikantów aplikacji sędziowskiej

Dz.U. 2016 poz. 536

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych

Dz.U. 2016 poz. 533

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie

M.P. 2016 poz. 511

Postanowienie nr 1130.6.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

M.P. 2016 poz. 510

Postanowienie nr 1130.5.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

M.P. 2016 poz. 473

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

M.P. 2016 poz. 462

Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 2016 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego

M.P. 2016 poz. 445

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 maja 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

M.P. 2016 poz. 444

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 maja 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

Dz.U. 2016 poz. 418

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

M.P. 2016 poz. 402

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2016 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach

M.P. 2016 poz. 401

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2016 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego przewidzianych do objęcia

M.P. 2016 poz. 393

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego

M.P. 2016 poz. 385

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 kwietnia 2016 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

M.P. 2016 poz. 296

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

M.P. 2016 poz. 295

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

M.P. 2016 poz. 294

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

M.P. 2016 poz. 292

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 marca 2016 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu

M.P. 2016 poz. 277

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lutego 2016 r. nr 1130.4.2016 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

M.P. 2016 poz. 276

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2016 r. nr 1130.2.2016 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

M.P. 2016 poz. 274

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 marca 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach

M.P. 2016 poz. 272

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. nr 1130.1.2016 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

M.P. 2016 poz. 267

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2016 r. nr 1130.3.2016 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

1 - 100 z 1371    Następne >
< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP