Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  stopnie i tytuły naukowe:
 
< powrót
 
1 - 100 z 488    Następne >Dz.U. 2017 poz. 873

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”

Dz.U. 2017 poz. 859

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw

M.P. 2017 poz. 392

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2017 r. nr 115.3.2017 w sprawie nadania tytułu profesora

Dz.U. 2017 poz. 271

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

M.P. 2017 poz. 270

Postanowienie nr 115.2.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie nadania tytułu profesora

M.P. 2017 poz. 201

Postanowienie nr 115.1.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie nadania tytułu profesora

Dz.U. 2017 poz. 190

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne

Dz.U. 2017 poz. 137

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków i trybu ich wyboru

Dz.U. 2017 poz. 75

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego

Dz.U. 2017 poz. 56

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej

M.P. 2017 poz. 41

Postanowienie nr 115.12.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie nadania tytułu profesora

M.P. 2017 poz. 40

Postanowienie Nr 115.11.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 2016 r. w sprawie nadania tytułu profesora

M.P. 2017 poz. 27

Postanowienie nr 115.13.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie nadania tytułu profesora

Dz.U. 2016 poz. 1586

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Dz.U. 2016 poz. 1311

Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw

M.P. 2016 poz. 1140

Postanowienie nr 115.9.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie nadania tytułu profesora

M.P. 2016 poz. 1136

Postanowienie nr 115.10.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. w sprawie nadania tytułu profesora

M.P. 2016 poz. 1135

Postanowienie nr 115.8.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2016 r. w sprawie nadania tytułu profesora

Dz.U. 2016 poz. 1111

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej

M.P. 2016 poz. 925

Postanowienie nr 115.7.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie nadania tytułu profesora

Dz.U. 2016 poz. 882

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuk

M.P. 2016 poz. 730

Postanowienie nr 115.6.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie nadania tytułu profesora

M.P. 2016 poz. 729

Postanowienie nr 115.5.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie nadania tytułu profesora

M.P. 2016 poz. 728

Postanowienie nr 115.4.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie nadania tytułu profesora

M.P. 2016 poz. 504

Postanowienie nr 115.3.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania tytułu profesora

M.P. 2016 poz. 183

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2016 r. nr 115.2.2016 w sprawie nadania tytułu profesora

M.P. 2016 poz. 182

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2016 r. nr 115.1.2016 w sprawie nadania tytułu profesora

M.P. 2016 poz. 68

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 grudnia 2015 r. nr 115.15.2015 w sprawie nadania tytułu profesora

Dz.U. 2016 poz. 9

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne

Dz.U. 2015 poz. 2224

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej

Dz.U. 2015 poz. 1842

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 paździenika 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Dz.U. 2015 poz. 1767

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności

M.P. 2015 poz. 1101

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2015 r. nr 115.14.2015 w sprawie nadania tytułu profesora

M.P. 2015 poz. 798

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. nr 115.13.2015 w sprawie nadania tytułu profesora

M.P. 2015 poz. 791

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. nr 115.12.2015 w sprawie nadania tytułu profesora

M.P. 2015 poz. 788

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. nr 115.11.2015 w sprawie nadania tytułu profesora

M.P. 2015 poz. 787

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2015 r. nr 115.10.2015 w sprawie nadania tytułu profesora

M.P. 2015 poz. 649

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2015 r. nr 115.8.2015 w sprawie nadania tytułu profesora

M.P. 2015 poz. 648

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2015 r. nr 115.9.2015 w sprawie nadania tytułu profesora

M.P. 2015 poz. 646

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2015 r. nr 115.7.2015 w sprawie nadania tytułu profesora

M.P. 2015 poz. 470

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2015 r. nr 115.6.2015 w sprawie nadania tytułu profesora

M.P. 2015 poz. 469

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2015 r. nr 115.5.2015 w sprawie nadania tytułu profesora

M.P. 2015 poz. 299

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2015 r. nr 115.4.2015 w sprawie nadania tytułu profesora

M.P. 2015 poz. 298

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2015 r. nr 115.3.2015 w sprawie nadania tytułu profesora

M.P. 2015 poz. 297

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2015 r. nr 115.2.2015 w sprawie nadania tytułu profesora

Dz.U. 2015 poz. 249

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

M.P. 2015 poz. 229

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2015 r. nr 115-1-2015 w sprawie nadania tytułu profesora

M.P. 2015 poz. 63

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2014 r. nr 115-17-14 w sprawie nadania tytułu profesora

M.P. 2015 poz. 62

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2014 r. nr 115-18-14 w sprawie nadania tytułu profesora

M.P. 2015 poz. 61

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2014 r. nr 115-16-14 w sprawie nadania tytułu profesora

Dz.U. 2014 poz. 1852

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Dz.U. 2014 poz. 1383

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Dz.U. 2014 poz. 1198

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw

M.P. 2014 poz. 1012

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2014 r. nr 115-12-14 w sprawie nadania tytułu profesora

M.P. 2014 poz. 965

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2014 r. nr 115-14-14 w sprawie nadania tytułu profesora

M.P. 2014 poz. 964

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2014 r. nr 115-13-14 w sprawie nadania tytułu profesora

M.P. 2014 poz. 945

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2014 r. nr 115-15-14 w sprawie nadania tytułu profesora

M.P. 2014 poz. 715

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2014 r. nr 115-11-14 w sprawie nadania tytułu profesora

M.P. 2014 poz. 548

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2014 r. nr 115-8-14 w sprawie nadania tytułu profesora

M.P. 2014 poz. 547

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2014 r. nr 115-9-14 w sprawie nadania tytułu profesora

M.P. 2014 poz. 546

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2014 r. nr 115-10-14 w sprawie nadania tytułu profesora

M.P. 2014 poz. 431

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2014 r. nr 115-7-14 w sprawie nadania tytułu profesora

M.P. 2014 poz. 331

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2014 r. nr 115-6-14 w sprawie nadania tytułu profesora

M.P. 2014 poz. 330

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2014 r. nr 115-5-14 w sprawie nadania tytułu profesora

M.P. 2014 poz. 329

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. nr 115-4-14 w sprawie nadania tytułu profesora

M.P. 2014 poz. 328

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. nr 115-3-14 w sprawie nadania tytułu profesora

M.P. 2014 poz. 327

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. nr 115-2-14 w sprawie nadania tytułu profesora

M.P. 2014 poz. 230

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 stycznia 2014 r. nr 115-1-14 w sprawie nadania tytułu profesora

Dz.U. 2014 poz. 48

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora

M.P. 2014 poz. 13

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. nr 115-18-13 zmieniające postanowienie w sprawie nadania tytułu profesora

M.P. 2014 poz. 12

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. nr 115-17-13 w sprawie nadania tytułu profesora

M.P. 2014 poz. 11

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. nr 115-15-13 w sprawie nadania tytułu profesora

M.P. 2014 poz. 10

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. nr 115-14-13 w sprawie nadania tytułu profesora

M.P. 2014 poz. 7

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2013 r. nr 115-16-13 w sprawie nadania tytułu profesora

M.P. 2014 poz. 6

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2013 r. nr 115-13-13 w sprawie nadania tytułu profesora

M.P. 2013 poz. 1013

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2013 r. nr 115-11-13 w sprawie nadania tytułu profesora

M.P. 2013 poz. 1012

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2013 r. nr 115-12-13 w sprawie nadania tytułu profesora

M.P. 2013 poz. 809

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2013 r. nr 115-10-13 w sprawie nadania tytułu profesora

M.P. 2013 poz. 742

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2013 r. nr 115-8-13 w sprawie nadania tytułu profesora

M.P. 2013 poz. 733

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2013 r. nr 115-9-13 w sprawie nadania tytułu profesora

M.P. 2013 poz. 642

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. nr 115-7-13 w sprawie nadania tytułu profesora

M.P. 2013 poz. 593

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. nr 115-6-13 w sprawie nadania tytułu profesora

Dz.U. 2013 poz. 485

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego

M.P. 2013 poz. 412

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2013 r. nr 115-5-13 w sprawie nadania tytułu profesora

M.P. 2013 poz. 411

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. nr 115-4-13 w sprawie nadania tytułu profesora

Dz.U. 2013 poz. 265

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne

M.P. 2013 poz. 195

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2012 r. nr 115-14-12 w sprawie nadania tytułu profesora

M.P. 2013 poz. 186

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2013 r. nr 115-1-2013 w sprawie nadania tytułu profesora

M.P. 2013 poz. 184

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2012 r. nr 115-15-12 w sprawie nadania tytułu profesora

M.P. 2013 poz. 183

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2013 r. nr 115-2-2013 zmieniające postanowienie w sprawie nadania tytułu profesora

M.P. 2013 poz. 182

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2012 r. nr 115-15-12 w sprawie nadania tytułu profesora

M.P. 2013 poz. 179

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2012 r. nr 115-12-12 w sprawie nadania tytułu profesora

M.P. 2013 poz. 176

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2013 r. nr 115-3-13 w sprawie nadania tytułu profesora

Dz.U. 2013 poz. 101

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej

Dz.U. 2012 poz. 990

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora

M.P. 2012 poz. 654

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. nr 115-11-12 w sprawie nadania tytułu profesora

M.P. 2012 poz. 653

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. nr 115-10-12 w sprawie nadania tytułu profesora

M.P. 2012 poz. 524

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 115-8-12 w sprawie nadania tytułu profesora

M.P. 2012 poz. 510

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2012 r. nr 115-9-12 w sprawie nadania tytułu profesora

Dz.U. 2012 poz. 431

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 kwietnia 2012 r. sygn. akt SK 30/10

1 - 100 z 488    Następne >
< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP