Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  wynagrodzenia najniższe:
 
< powrót
 
Dz.U. 2017 poz. 1747

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.

Dz.U. 2016 poz. 1832

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia wymaganego do udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

Dz.U. 2016 poz. 1456

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r.

Dz.U. 2016 poz. 1265

Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2015 poz. 2008

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Dz.U. 2015 poz. 1807

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia wymaganego do udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

Dz.U. 2015 poz. 1385

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r.

Dz.U. 2015 poz. 27

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia wymaganego do udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

Dz.U. 2014 poz. 1220

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r.

Dz.U. 2013 poz. 1074

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r.

Dz.U. 2012 poz. 1026

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r.

Dz.U. 2011 nr 192 poz. 1141

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r.

Dz.U. 2011 nr 161 poz. 967

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy

Dz.U. 2010 nr 194 poz. 1288

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2010 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r.

M.P. 2010 nr 10 poz. 111

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2009 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent

Dz.U. 2009 nr 222 poz. 1755

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

M.P. 2009 nr 48 poz. 709

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2010 r.

M.P. 2008 nr 55 poz. 499

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2009 r.

Dz.U. 2007 nr 171 poz. 1209

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2007 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2008 r.

Dz.U. 2006 nr 171 poz. 1227

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2006 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2007 r.

Dz.U. 2005 nr 177 poz. 1469

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2005 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2006 r.

Dz.U. 2005 nr 157 poz. 1314

Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz o zmianie innych ustaw

Dz.U. 2003 nr 167 poz. 1623

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2003 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2004 r.

Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1679

Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Dz.U. 2000 nr 121 poz. 1308

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników.

Dz.U. 2000 nr 13 poz. 174

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników.

Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1037

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników.

Dz.U. 1998 nr 164 poz. 1189

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników.

M.P. 1998 nr 46 poz. 657

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników po przeliczeniu.

M.P. 1998 nr 24 poz. 360

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 1998 r.

M.P. 1998 nr 24 poz. 356

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w drugim kwartale 1998 r.

M.P. 1998 nr 24 poz. 355

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 1998 r.

Dz.U. 1998 nr 16 poz. 74

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 stycznia 1998 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników.

M.P. 1997 nr 38 poz. 379

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 czerwca 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników.

Dz.U. 1997 nr 28 poz. 153

Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

M.P. 1997 nr 1 poz. 7

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 stycznia 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników.

M.P. 1996 nr 84 poz. 747

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników.

M.P. 1996 nr 39 poz. 388

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 czerwca 1996 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników.

M.P. 1996 nr 23 poz. 248

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 marca 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.

M.P. 1995 nr 68 poz. 768

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 grudnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.

M.P. 1995 nr 48 poz. 550

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.

M.P. 1995 nr 32 poz. 375

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 czerwca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.

M.P. 1995 nr 16 poz. 199

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 24 marca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.

M.P. 1994 nr 68 poz. 604

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 grudnia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.

M.P. 1994 nr 53 poz. 451

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.

M.P. 1994 nr 36 poz. 312

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 czerwca 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.

M.P. 1994 nr 20 poz. 159

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 marca 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.

M.P. 1993 nr 69 poz. 615

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 grudnia 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.

M.P. 1993 nr 51 poz. 479

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 września 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.

M.P. 1993 nr 33 poz. 340

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 czerwca 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.

M.P. 1992 nr 40 poz. 297

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.

M.P. 1992 nr 32 poz. 223

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.

M.P. 1992 nr 28 poz. 196

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 sierpnia 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.

M.P. 1992 nr 21 poz. 159

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 czerwca 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.

M.P. 1992 nr 12 poz. 87

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 kwietnia 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.

M.P. 1992 nr 4 poz. 19

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 stycznia 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.

M.P. 1991 nr 42 poz. 292

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.

M.P. 1991 nr 32 poz. 228

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 września 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.

M.P. 1991 nr 21 poz. 149

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 czerwca 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.

M.P. 1991 nr 11 poz. 78

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 marca 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.

M.P. 1990 nr 48 poz. 367

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 grudnia 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.

M.P. 1990 nr 36 poz. 292

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 września 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.

M.P. 1990 nr 32 poz. 256

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 sierpnia 1990 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.

M.P. 1990 nr 2 poz. 17

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 stycznia 1990 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia w uspołecznionych zakładach pracy.

M.P. 1989 nr 36 poz. 288

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 października 1989 r. w sprawie wysokości najniższego wynagrodzenia w czwartym kwartale 1989 r.

M.P. 1989 nr 26 poz. 212

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 sierpnia 1989 r. w sprawie wysokości najniższego wynagrodzenia w trzecim kwartale 1989 r.

M.P. 1989 nr 26 poz. 208

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 sierpnia 1989 r. w sprawie zasad podwyższania najniższego wynagrodzenia w uspołecznionych zakładach pracy w 1989 r.

M.P. 1988 nr 36 poz. 340

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 24 grudnia 1988 r. w sprawie wysokości najniższego wynagrodzenia na rok 1989 pracowników zatrudnionych w uspołecznionych zakładach pracy.

M.P. 1988 nr 36 poz. 326

Uchwała nr 214 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1988 r. w sprawie zmiany zasad podwyższania najniższego wynagrodzenia w uspołecznionych zakładach pracy na 1989 r.

M.P. 1987 nr 37 poz. 316

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 1987 r. w sprawie wysokości najniższego wynagrodzenia na rok 1988 pracowników zatrudnionych w uspołecznionych zakładach pracy.

M.P. 1987 nr 8 poz. 64

Uchwała nr 16 Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1987 r. w sprawie zasad podwyższania najniższego wynagrodzenia w uspołecznionych zakładach pracy.

M.P. 1987 nr 2 poz. 10

Uchwała nr 4 Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1987 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia w uspołecznionych zakładach pracy.

M.P. 1986 nr 20 poz. 146

Uchwała nr 105 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1986 r. w sprawie sfinansowania skutków wzrostu zasiłków wychowawczych, wynikającego z podwyższenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w uspołecznionych zakładach pracy.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP