Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  zbiórki publiczne:
 
< powrót
 
Dz.U. 2017 poz. 1223

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych

Dz.U. 2014 poz. 833

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych

Dz.U. 2014 poz. 498

Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych

Dz.U. 2013 poz. 732

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiórkach publicznych

Dz.U. 2013 poz. 706

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o referendum lokalnym

Dz.U. 2004 nr 50 poz. 491

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami

Dz.U. 2003 nr 199 poz. 1947

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami

Dz.U. 2003 nr 96 poz. 874

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Dz.U. 2000 nr 88 poz. 985

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym.

Dz.U. 1971 nr 12 poz. 115

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń.

Dz.U. 1948 nr 36 poz. 250

Dekret z dnia 28 lipca 1948 r. w sprawie zmiany ustawy o zbiórkach publicznych.

Dz.U. 1934 nr 69 poz. 638

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o sposobach przeprowadzania zbiórek publicznych oraz kontroli nad temi zbiórkami.

Dz.U. 1933 nr 22 poz. 162

Ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych.

Dz.U. 1932 nr 18 poz. 111

Ustawa z dnia 28 stycznia 1932 r. o opłatach od publicznych zabaw, rozrywek i widowisk na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP