Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  żeglarstwo:
 
< powrót
 
Dz.U. 2017 poz. 141

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu upoważnionego do przeprowadzania przeglądów technicznych jachtów komercyjnych

Dz.U. 2017 poz. 121

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego

Dz.U. 2016 poz. 810

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie książeczki żeglarskiej

Dz.U. 2016 poz. 807

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych

Dz.U. 2013 poz. 1366

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej

Dz.U. 2013 poz. 602

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu

Dz.U. 2013 poz. 599

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na wodzie

Dz.U. 2013 poz. 460

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej

Dz.U. 2006 nr 151 poz. 1088

Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 10 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawiania żeglarstwa

Dz.U. 2006 nr 105 poz. 712

Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa

Dz.U. 2004 nr 258 poz. 2584

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających

Dz.U. 2003 nr 65 poz. 604

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie książeczki żeglarskiej i opłat za jej wystawienie

Dz.U. 2000 nr 61 poz. 716

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie książeczek żeglarskich i opłat za ich wystawienie.

Dz.U. 1997 nr 112 poz. 729

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1997 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa.

Dz.U. 1996 nr 107 poz. 513

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 sierpnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie książeczek żeglarskich i opłat za ich wystawianie.

Dz.U. 1994 nr 40 poz.154

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie książeczek żeglarskich i opłat za ich wystawianie.

Dz.U. 1992 nr 67 poz. 340

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie książeczek żeglarskich i opłat za ich wystawianie.

M.P. 1989 nr 15 poz. 113

Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 9 maja 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stopni żeglarskich i motorowodnych.

M.P. 1985 nr 29 poz. 201

Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 31 lipca 1985 r. w sprawie stopni żeglarskich i motorowodnych.

M.P. 1981 nr 2 poz. 7

Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 8 stycznia 1981 r. w sprawie stopni żeglarskich i motorowodnych.

Dz.U. 1968 nr 30 poz. 202

Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 12 lipca 1968 r. w sprawie bezpieczeństwa morskich statków sportowych.

M.P. 1965 nr 53 poz. 279

Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 15 września 1965 r. w sprawie uprawiania żeglugi przez statki turystyczne i sportowe na śródlądowych drogach wodnych.

M.P. 1961 nr 36 poz. 167

Zarządzenie nr 78 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1961 r. w sprawie warunków uprawiania turystyki oraz sportów wioślarskich i żeglarskich na morskich wodach wewnętrznych i terytorialnych.

M.P. 1956 nr 66 poz. 769

Zarządzenie nr 219 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1956 r. w sprawie warunków uprawiania sportów żeglarskich i wioślarskich na morskich wodach wewnętrznych i terytorialnych.

M.P. 1937 nr 110 poz. 166

Okólnik C 2 Ministerstwa Skarbu z dnia 4 maja 1937r. L.D.IV. 10168/1/37 w sprawie złożenia przez Polski Związek Żeglarski, Polski Związek Towarzystw Wioślarskich i Polski Związek Kajakowy gwarancji za należności celne i inne od łodzi wprowadzonych do polskiego obszaru celnego na podstawie tryptyków.

Dz.U. 1935 nr 54 poz. 349

Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 1 lipca 1935 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Komunikacji z dnia 30 października 1933 r. o patentach żeglarskich, wydanego co do §§ 1, 2 i 3 w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych.

Dz.U. 1934 nr 92 poz. 831

Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 3 października 1934 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Komunikacji z dnia 30 października 1933 r. o patentach żeglarskich.

Dz.U. 1934 nr 3 poz. 9

Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 30 października 1933 r. o patentach żeglarskich, wydane co do §§ 1, 2 i 3 w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych.

Dz.U. 1931 nr 37 poz. 288

Ustawa z dnia 20 marca 1931 r. o likwidacji stosunków żelarskich na Spiszu.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP