Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 

Dokumenty umieszczone w bazie danych można przeglądać w zestawieniach (widokach):

  • Według roczników
  • Według haseł

W pierwszym zestawieniu akty pogrupowane są według lat kolejno, chronologicznie od najnowszych do najstarszych, a w ramach lat - według rodzaju (rangi) aktu.

W zestawieniu według haseł dokumenty pogrupowane zostały alfabetycznie tak aby odnalezienie właściwego było ułatwione. W górnej części okna pojawia sie scieżka otwieranego dokumentu co ułatwia przechodzenie do poprzednich okien. Z każdego zestawienia można wybrać adres publikacyjny konkretnego aktu, co powoduje rozwinięcie jego pełnego opisu, ewentualnie wyświetlenie treści oraz umożliwia prześledzenie relacji, w których akt prawny występuje. W bazie danych uwzględniono jako podstawowe następujące relacje:

  • podstawa prawna dla aktu
  • akty wykonawcze
  • akty uchylone
  • akty uchylające
  • akty zmienione
  • akty zmieniające
  • tekst jednolity
  • orzeczenie TK

< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP