Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 

Uruchomienie polecenia Wyszukiwanie z menu głównego powoduje wyświetlenie formularza do zadawania pytań. Formularz zawiera odpowiednie pola, w które należy wpisywać warunki odnoszące się do pól zdefiniowanych w dokumencie. Po pierwsze należy podjąć decyzję czy interesują nas wszystkie akty, czy też tylko akty obowiązujące.

Warunek na pole Adres publikacyjny składa się z 4 części, z których można wypełnić dowolną kombinację. W polu Wydawnictwo można wybrać jedną z 3 pozycji rozwijalnego menu. W pozostałe pola można wpisać odpowiednie liczby (Rok - do 4 cyfr, Numer do 3 cyfr, Pozycja - do 4 cyfr).

W pole tekstowe Tytuł aktu można wpisywać pojedyńcze wyrazy, kilka wyrazów lub całe frazy; wyrazy oddzielone spacjami łączone są domyślnie operatorem “i” (iloczyn logiczny). Szukając frazy należy ująć ją w cudzysłów. Trzeba pamiętać, że wpisując w pytaniu konkretny wyraz, pytamy jedynie o jedną wybraną formę fleksyjną. Aby uwzględnić inne formy odmiany, należy zamaskować odmienną końcówkę wyrazu znakiem '*'.

Warunki na pole Data wydania można specyfikować na 3 sposoby (wybór z rozwijalnego menu). W przypadku pytania o wartość, która jest w dniu, jest przed, jest po lub pomiędzy należy wprowadzić datę w górnym wierszu podając osobno wszystkie jej elementy składowe (dzień i miesiąc z rozwijalnego menu, rok bezpośrednio w polu tekstowym). Pola Rodzaj, Hasła i Nazwy własne wymagają podania jednej lub więcej wartości z rozwijalnych menu. Aby rozwinęła się lista, należy zaznaczyć pole wyboru przy jego nazwie. Dla pierwszego z tych pól podanie wielu wartości powoduje połączenie ich w pytaniu operatorem LUB (suma logiczna), dla pozostałych pól operatorem I (iloczyn logiczny). Wynika to z faktu, że akt prawny może mieć tylko jedną wartość pola Rodzaj oraz wiele wartości pól Hasła/Nazwy własne. Uwaga: aby zaznaczyć więcej niż jedną wartość z w/w pól należy kliknąć myszą jednocześnie naciskając klawisz Ctrl.


< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP