Dz.U. 1961 nr 10 poz. 54
Akty wykonawcze


Adres publikacyjny Status Tytuł
M.P. 1987 nr 15 poz. 135 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna

Zarządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 maja 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli jakości materiału siewnego.

M.P. 1985 nr 10 poz. 86 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna

Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 30 kwietnia 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli jakości materiału siewnego.

M.P. 1983 nr 44 poz. 261 nieobowiązujący - przyczyna nieustalona

Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 grudnia 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie premii dla autorów i hodowców odmian oryginalnych i selekcjonowanych roślin uprawnych.

M.P. 1983 nr 20 poz. 116 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna

Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 czerwca 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli jakości materiału siewnego.

M.P. 1981 nr 22 poz. 203 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna

Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 sierpnia 1981 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli jakości materiału siewnego.

M.P. 1981 nr 13 poz. 104 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna

Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26 maja 1981 r. w sprawie utworzenia rejonów produkcji kwalifikowanych sadzeniaków ziemniaka.

M.P. 1980 nr 17 poz. 85 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna

Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 27 czerwca 1980 r. w sprawie kontroli jakości materiału siewnego.

M.P. 1977 nr 16 poz. 94 nieobowiązujący - przyczyna nieustalona

Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 17 czerwca 1977 r. zmieniające zarządzenie w sprawie premii dla autorów i hodowców odmian oryginalnych i selekcjonowanych roślin uprawnych.

M.P. 1974 nr 41 poz. 245 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna

Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 18 listopada 1974 r. w sprawie utworzenia rejonów produkcji kwalifikowanych sadzeniaków ziemniaków.

M.P. 1973 nr 33 poz. 203 uchylony

Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 28 lipca 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie urzędowej kontroli jakości materiału siewnego.

M.P. 1971 nr 27 poz. 173 uchylony

Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 20 kwietnia 1971 r. zmieniające zarządzenie w sprawie urzędowej kontroli jakości materiału siewnego.

M.P. 1970 nr 6 poz. 56 uchylony

Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 10 lutego 1970 r. w sprawie urzędowej kontroli jakości materiału siewnego.

M.P. 1969 nr 15 poz. 118 nieobowiązujący - przyczyna nieustalona

Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 27 marca 1969 r. w sprawie premii dla autorów i hodowców odmian oryginalnych i selekcjonowanych roślin uprawnych.

M.P. 1967 nr 50 poz. 251 uchylony

Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 2 września 1967 r. zmieniające zarządzenie w sprawie urzędowego pobierania próbek materiału siewnego oraz opłat za tę czynność.

M.P. 1967 nr 45 poz. 226 uchylony

Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 1 sierpnia 1967 r. w sprawie premii dla autorów i hodowców odmian oryginalnych i selekcjonowanych roślin uprawnych.

M.P. 1965 nr 58 poz. 298 uchylony

Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 22 października 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie urzędowego pobierania próbek materiału siewnego oraz opłat za tę czynność.

M.P. 1964 nr 85 poz. 402 uchylony

Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 3 listopada 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie premii dla autorów i hodowców odmian oryginalnych i selekcjonowanych roślin uprawnych.

M.P. 1963 nr 11 poz. 60 nieobowiązujący - przyczyna nieustalona

Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 28 stycznia 1963 r. w sprawie ochrony produkcji materiału siewnego.

M.P. 1963 nr 5 poz. 23 uchylony

Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 28 listopada 1962 r. zmieniające zarządzenie w sprawie premii dla autorów i hodowców odmian oryginalnych i selekcjonowanych roślin uprawnych.

M.P. 1962 nr 28 poz. 122 uchylony

Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 28 grudnia 1961 r. w sprawie premii dla autorów i hodowców odmian oryginalnych i selekcjonowanych roślin uprawnych.

M.P. 1961 nr 91 poz. 387 nieobowiązujący - przyczyna nieustalona

Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 8 listopada 1961 r. w sprawie ustalenia cen wykupu materiału hodowlanego odmian roślin wpisanych do rejestru odmian oryginalnych.

M.P. 1961 nr 89 poz. 378 uchylony

Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 13 listopada 1961 r. w sprawie urzędowego pobierania próbek materiału siewnego oraz opłat za tę czynność.

Dz.U. 1976 nr 41 poz. 246 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 14 grudnia 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania inspekcji nasiennej.

Dz.U. 1975 nr 29 poz. 156 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 19 sierpnia 1975 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Inspekcji Nasiennej.

Dz.U. 1974 nr 46 poz. 279 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 30 listopada 1974 r. w sprawie objęcia upraw zboża i ziemniaków obowiązkiem planowego odnawiania materiału siewnego.

Dz.U. 1972 nr 20 poz. 147 nieobowiązujący - przyczyna nieustalona

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 10 maja 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpisu odmian roślin uprawnych do rejestru odmian oryginalnych oraz do spisów odmian selekcjonowanych i miejscowych.

Dz.U. 1968 nr 19 poz. 121 uchylony

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 27 maja 1968 r. w sprawie objęcia upraw zboża i ziemniaków obowiązkiem planowego odnawiania materiału siewnego w gospodarstwach rolnych.

Dz.U. 1967 nr 16 poz. 76 nieobowiązujący - przyczyna nieustalona

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 29 kwietnia 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpisu odmian roślin uprawnych do rejestru odmian oryginalnych oraz do spisów odmian selekcjonowanych i miejscowych.

Dz.U. 1963 nr 1 poz. 10 uchylony

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 21 grudnia 1962 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 10 sierpnia 1961 r. w sprawie objęcia upraw zboża i ziemniaków obowiązkiem planowego odnawiania materiału siewnego w gospodarstwach rolnych.

Dz.U. 1962 nr 58 poz. 285 nieobowiązujący - przyczyna nieustalona

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 23 października 1962 r. w sprawie krajowego obrotu handlowego materiałem siewnym roślin rolniczych, warzywnych, ozdobnych i zielarskich.

Dz.U. 1962 nr 23 poz. 105 uchylony

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 11 kwietnia 1962 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Inspekcji Nasiennej oraz uprawnień, obowiązków i trybu postępowania jej organów.

Dz.U. 1961 nr 52 poz. 291 nieobowiązujący - przyczyna nieustalona

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 4 listopada 1961 r. w sprawie wpisu odmian roślin uprawnych do rejestru odmian oryginalnych oraz do spisów odmian selekcjonowanych i miejscowych.

Dz.U. 1961 nr 39 poz. 200 uchylony

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 10 sierpnia 1961 r. w sprawie objęcia upraw zboża i ziemniaków obowiązkiem planowego odnawiania materiału siewnego w gospodarstwach rolnych.