Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
  Dziennik Ustaw   Monitor Polski
 
Dziennik Ustaw   1924   040
 
Dostępne dokumenty:
Dz.U. 1924 nr 40 poz. 422

Ustawa z dnia 11 kwietnia 1924 r. o prowizorjum budżetowem na czas od 1 kwietnia do 30 czerwca 1924 r.

Dz.U. 1924 nr 40 poz. 423

Ustawa z dnia 11 kwietnia 1924 r. o poborze rocznika 1903, kontyngensie rekruta na rok 1924 i o rozciągnięciu mocy obowiązującej tymczasowej ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej na obszar województwa śląskiego, Spisza i Orawy.

Dz.U. 1924 nr 40 poz. 424

Ustawa z dnia 11 kwietnia 1924 r. o władzach górniczych.

Dz.U. 1924 nr 40 poz. 425

Ustawa z dnia 11 kwietnia 1924 r. o upoważnieniu Rządu do zabezpieczenia i użycia pożyczki zaciągniętej u Rządu Republiki Francuskiej.

Dz.U. 1924 nr 40 poz. 426

Ustawa z dnia 11 kwietnia 1924 r. w przedmiocie ratyfikacji traktatu pokoju między Mocarstwami Sprzymierzonemi i Stowarzyszonemi a Austrją, podpisanego w St. Germain-en-Laye dnia 10 września 1919 r. oraz 2 protokółów, deklaracji i dwóch międzynarodowych układów w sprawie udziału w kosztach oswobodzenia ziem po-austrjackich i rozrachunku odszkodowań dla Włoch, podpisanych tegoż dnia 10 września 1919 r. w St. Germain-en-Laye i dołączonych do powyższego traktatu.

Dz.U. 1924 nr 40 poz. 427

Ustawa z dnia 11 kwietnia 1924 r. w przedmiocie skrócenia czasu aplikacji wymaganej do uzyskania uzdolnienia do urzędu sędziowskiego w okręgach sądów apelacyjnych w Poznaniu i Toruniu oraz górnośląskiej części okręgu sądu apelacyjnego w Katowicach.

Dz.U. 1924 nr 40 poz. 428

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1924 r. uchylające rozporządzenie z dnia 4 marca 1919 roku w sprawie utworzenia komisji dla kontroli zużytkowania i rozdziału gmachów państwowych.

Dz.U. 1924 nr 40 poz. 429

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 7 kwietnia 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych i Spraw Wewnętrznych w przedmiocie uznania świadectw tymczasowej licencji ogierów i rejestracji klaczy zarodowych.

Dz.U. 1924 nr 40 poz. 430

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 kwietnia 1924 r. w sprawie zastosowania złotego do opłat stemplowych na obszarze górnośląskiej części województwa śląskiego.

Dz.U. 1924 nr 40 poz. 431

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 maja 1924 r. w przedmiocie przerachowania na złote sum pieniężnych ustalonych w markach polskich ustawą z dnia 26 września 1922 r. o przyznawaniu nagród za zwalczanie przemytnictwa oraz rozporządzeniem wykonawczem do tej ustawy z dnia 24 listopada 1922 r.

Dz.U. 1924 nr 40 poz. 432

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 maja 1924 r. w przedmiocie odbywania skróconej aplikacji sądowej w województwach zachodnich.

Dz.U. 1924 nr 40 poz. 433

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 maja 1924 r. o zmianie taryfy adwokackiej obowiązującej w b. zaborze austrjackim.

Dz.U. 1924 nr 40 poz. 434

Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 5 maja 1924 r. w przedmiocie zmiany postanowień o bezpośredniej komunikacji towarowej pomiędzy Polską i Austrją.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP