Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
  Dziennik Ustaw   Monitor Polski
 
Dziennik Ustaw   1947   052
 
Dostępne dokumenty:
Dz.U. 1947 nr 52 poz. 264

Ustawa z dnia 2 lipca 1947 r. o utworzeniu Rady Ochrony Pomników Męczeństwa.

Dz.U. 1947 nr 52 poz. 265

Ustawa z dnia 2 lipca 1947 r. o upamiętnieniu męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów w Oświęcimiu.

Dz.U. 1947 nr 52 poz. 266

Ustawa z dnia 2 lipca 1947 r. o upamiętnieniu męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów na Majdanku.

Dz.U. 1947 nr 52 poz. 267

Ustawa z dnia 3 lipca 1947 r. o rocie przysięgi Wojska Polskiego.

Dz.U. 1947 nr 52 poz. 268

Ustawa z dnia 3 lipca 1947 r. o odbudowie m. st. Warszawy.

Dz.U. 1947 nr 52 poz. 269

Ustawa z dnia 3 lipca 1947 r. o normach i standartach budowlanych.

Dz.U. 1947 nr 52 poz. 270

Ustawa z dnia 3 lipca 1947 r. o popieraniu budownictwa.

Dz.U. 1947 nr 52 poz. 271

Ustawa z dnia 4 lipca 1947 r. o planowej gospodarce energetycznej.

Dz.U. 1947 nr 52 poz. 272

Ustawa z dnia 4 lipca 1947 r. w sprawie zmiany dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 listopada 1936 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U. 1947 nr 52 poz. 273

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1947 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1945 r. o należnościach w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe osób wojskowych.

Dz.U. 1947 nr 52 poz. 274

Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 21 kwietnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych o rejestrach tworów przyrody, uznanych za podlegające ochronie.

Dz.U. 1947 nr 52 poz. 275

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 maja 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie wykonania art. 9 dekretu z dnia 19 sierpnia 1946 r. o koncesjonowaniu garbarń, zakładów do solenia i suszenia skór surowych oraz niektórych fabryk obuwia i pasów transmisyjnych.

Dz.U. 1947 nr 52 poz. 276

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 7 czerwca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych w sprawie urzędowego badania co do włośni dzików i świń.

Dz.U. 1947 nr 52 poz. 277

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 czerwca 1947 r. o przyznaniu Międzynarodowym Targom w Gdańsku ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych.

Dz.U. 1947 nr 52 poz. 278

Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 13 czerwca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie czasu pracy osób, zatrudnionych w przemyśle przewozowym.

Dz.U. 1947 nr 52 poz. 279

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 18 czerwca 1947 r. w sprawie wykonania ustawy o nadzorze nad hodowlą koni.

Dz.U. 1947 nr 52 poz. 280

Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 19 czerwca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych, Zdrowia i Skarbu o zmianie rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 19 października 1945 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 23 lipca 1945 r. o zasiłkach i pomocy dla osób pozostałych po uczestnikach ruchu podziemnego i partyzanckiego, poległych w walce o wyzwolenie Polski spod najazdu hitlerowskiego.

Dz.U. 1947 nr 52 poz. 281

Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 7 lipca 1947 R. wydane w porozumieniu z Ministrami: Ziem Odzyskanych, Obrony Narodowej, Pracy i Opieki Społecznej oraz Skarbu w sprawie norm dziennych zasiłku dla rodzin żołnierzy Wojska Polskiego oraz zdemobilizowanych żołnierzy.

Dz.U. 1947 nr 52 poz. 282

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 lipca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych w sprawie uzupełnienia listy zakładów przemysłowych, wymienionych w art. 16 prawa przemysłowego.

Dz.U. 1947 nr 52 poz. 283

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Aprowizacji, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych, Skarbu oraz Pracy i Opieki Społecznej o dozorze nad wyrobem i obrotem napojami chłodzącymi gazowanymi.

Dz.U. 1947 nr 52 poz. 284

Rozporządzenie Ministrów Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Odbudowy z dnia 16 lipca 1947 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania terenowego obszarów, objętych przebudową ustroju rolnego.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP