Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
  Dziennik Ustaw   Monitor Polski
 
Dziennik Ustaw   1950   014
 
Dostępne dokumenty:
Dz.U. 1950 nr 14 poz. 129

Ustawa Konstytucyjna z dnia 20 marca 1950 r. zmieniająca Ustawę Konstytucyjną o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U. 1950 nr 14 poz. 130

Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej.

Dz.U. 1950 nr 14 poz. 131

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województwa łódzkiego, gdańskiego, kieleckiego, krakowskiego, poznańskiego, rzeszowskiego, warszawskiego, białostockiego i olsztyńskiego.

Dz.U. 1950 nr 14 poz. 132

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie wysokości składek na ubezpieczenie społeczne.

Dz.U. 1950 nr 14 poz. 133

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie utworzenia Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP