Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
  Dziennik Ustaw   Monitor Polski
 
Dziennik Ustaw   1950   024
 
Dostępne dokumenty:
Dz.U. 1950 nr 24 poz. 210

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1950 r. w sprawie utworzenia Instytutu Zootechniki.

Dz.U. 1950 nr 24 poz. 211

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1950 r. w sprawie utworzenia Instytutu Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa.

Dz.U. 1950 nr 24 poz. 212

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1950 r. w sprawie utworzenia Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa.

Dz.U. 1950 nr 24 poz. 213

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1950 r. w sprawie wynagrodzenia członków zespołów orzekających okręgowych komisji arbitrażowych.

Dz.U. 1950 nr 24 poz. 214

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1950 r. w sprawie obowiązku zaofiarowania do zbiórki zużytych tub metalowych.

Dz.U. 1950 nr 24 poz. 215

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1950 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów o weryfikacji praw emerytalnych.

Dz.U. 1950 nr 24 poz. 216

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1950 r. w sprawie zwinięcia Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie i Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Łodzi oraz założenia Wyższej Szkoły Rolnictwa w Olsztynie.

Dz.U. 1950 nr 24 poz. 217

Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 21 kwietnia 1950 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji Studium Dziennikarskiego w Akademii Nauk Politycznych.

Dz.U. 1950 nr 24 poz. 218

Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 26 maja 1950 r. w sprawie uposażenia pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych.

Dz.U. 1950 nr 24 poz. 219

Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 26 maja 1950 r. w sprawie ustalenia tabeli stanowisk służbowych i zaszeregowania do grup uposażenia pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych.

Dz.U. 1950 nr 24 poz. 220

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 maja 1950 r. w sprawie odbywania praktyk wakacyjnych przez studentów akademii medycznych.

Dz.U. 1950 nr 24 poz. 221

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 1950 r. o zmianie granic okręgów sądów grodzkich w Myślenicach i Wieliczce.

Dz.U. 1950 nr 24 poz. 222

Obwieszczenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 26 kwietnia 1950 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 20 września 1949 r. w sprawie określenia granic terenu Pomnika Męczeństwa na Majdanku.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP