Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
  Dziennik Ustaw   Monitor Polski
 
Dziennik Ustaw   1954   043
 
Dostępne dokumenty:
Dz.U. 1954 nr 43 poz. 190

Ustawa z dnia 25 września 1954 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dz.U. 1954 nr 43 poz. 191

Ustawa z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych.

Dz.U. 1954 nr 43 poz. 192

Ustawa z dnia 25 września 1954 r. o osiedlach i radach narodowych osiedli.

Dz.U. 1954 nr 43 poz. 193

Ustawa z dnia 25 września 1954 r. - Ordynacja wyborcza do rad narodowych.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP